Suzanne Mooney Circles of Confusion 9.2.–3.3.2024

Fotogalleri Hippolyte

Oskärpecirkel (circle of confusion) är en fotografisk term som avser den suddiga, ofokuserade punkt som uppstår då ljusstrålar passerar genom en lins. Det är i detta oklara område där inget är skarpt eller i fokus som Suzanne Mooneys verk börjar ta form. På utställningen Circles of Confusion visar konstnären en serie av fotografier och videoverk samt objekt, text och ljus som hon använder för att utforska refraktionens principer, optiska apparater och oförmågan att tolka det vi ser.

Sekretessfiltret är en produkt som vittnar om den tid vi lever i. Samtidigt som vi är väldigt öppna på nätet, har vi blivit allt mer oroliga över att andra kan se våra bildskärmar. Sekretessfiltret som täcker skärmen är gjort av vertikala, tätt intill varandra placerade spjälor som låter oss se bilden rakt framifrån, men hindrar nyfikna blickar från sidan. I Circles of Confusion används sekretessfiltret både som objekt och metafor för att utforska idéer om att se och inte se, och för att ställa frågan: vad avslöjar ogenomskinligheten? Vertikala linjer går också tvärs genom själva rummet och sammanstrålar, vilket förändrar perspektiven då betraktaren rör sig. Vissa linjer fungerar som stödkonstruktioner för monitorer och objekt, medan andra skapar ett mer personligt narrativ i form av handskriven text.

Många av verken har sitt visuella ursprung i samma källa: Our Universe Space Kit som producerades av National Geographic Society. Denna undervisningslåda från 1980-talet innehåller en stjärnkarta, vinylskiva, teleskopbyggsats och transparanger som återger bilder av rymden – både verkliga och påhittade. Detta universum i en låda fick Mooney att inleda ett projekt som med tiden gett upphov till fotografier, muraler, videor och ljudvärldar. Verken ger oss möjlighet att begrunda uppfattningen om att ny teknologi alltid skapar klarhet.

Circles of Confusion ingår i en större helhet av konstnärlig forskning som undersöker hur glas används som ett multifunktionellt material i mekanisk tillverkning av bilder. Istället för att enbart betrakta fotografi som ett medium för att (re)producera bilder, behandlar forskningen glas som ett grundläggande element, ett material som genomsyras av utpräglade fysiska och konceptuella egenskaper som bidrar till att bredda diskursen kring mediets nuvarande tillstånd.


Suzanne Mooney
(f. Irland) är en bildkonstnär som bor i Helsingfors. Hon arbetar med fotografi och dess materialitet. Hon utexaminerades från Royal College of Art i London, och har sedan dess visat sin konst internationellt i: ADN platform, Barcelona; A.I.R Gallery, New York; Finlands fotografiska museum, Helsingfors; Photo Ireland, Dublin; Vitrine Gallery, Basel; Weserburg Museum, Bremen; Contemporary Art Society, London och Lewis Glucksman Gallery, Cork. Mooneys verk finns i Irish State Art Collection och OPW:s samling. För närvarande är hon lektor vid Konstuniversitetets Bildkonstakademi i Helsingfors och doktorand vid Aalto-universitetet.

Utställningen har fått stöd av Irlands ambassad i Finland och Studiotec.

 

 

Suzanne Mooney
Circles of Confusion
9.2.–3.3.2024
Fotogalleriet Hippolyte

 

bild: Suzanne Mooney, Sometimes lines and shadows never meet2023