Tatu Gustafsson Tatu Gustafsson 4.–27.8.2023

Hippolyte Studio

Det som syns i fotografiet finns inte längre kvar i samma form. Därför talar man i sammanhanget ofta om frånvaro. Men, vad händer om själva fotografiet är frånvarande? Tatu Gustafssons utställning i Hippolyte Studio handlar om gränsen mellan fotografi och text; att översätta det visuella till ord, vilket fotografiet envist verkar göra motstånd mot.

I verkets kontext fungerar utställningens titel kuva picture tableau som ett allmänt begrepp. Ordens visuella betydelser för bland annat tankarna till fotografier, uppfattningar och uppmaningar om att föreställa sig någonting. AI-program som producerar bilder utifrån användares direktiv har blivit allt vanligare, och samtidigt har skapandet av bilder förflyttats till textens sfär. Gustafsson har ändå inte velat förverkliga verket som en konkret bild. Istället uppstår bilden i lyssnarens fantasi.

Hippolyte Studio är tom, bortsett från en ljuskägla. I rummet hörs Ada som beskriver ett fotografi. Ada är namnet på en av rösterna i ett text-to-speech -program. Rösten verkar vara på gränsen mellan text och tal, för Ada läser inte trots att rösten baserar sig på en riktig persons röst. Ada är en blandning av maskin och den person som lånat sin röst åt maskinen.

Det textbaserade verket begränsas inte av material eller rum, och därför har Gustafsson uppfattat dess möjligheter som obegränsade. Beskrivningen av verket tog överraskande nog ändå fasta på verkligheten, och elementen hittades snarare i närheten än långt borta: i hemmet, familjen och på bekanta platser. Gustafsson funderar på om verket ger lyssnaren en möjlighet att hitta något nytt i fotograferandet som sätt att skapa konst, eller saknar det allt som gör fotografiet intressant? Kan verket ändå ge tillgång till de egenskaper hos fotografiet som gör det intressant som föremål och medium?

 

Tatu Gustafsson (f. 1979, Salo) arbetar bland annat med väderkameror, readymade och koncept. Utgångspunkterna för arbetet hittar han ofta då han undersöker teknologi, självklarheter och hierarkiska relationer. På sistone har Gustafsson i synnerhet varit intresserad av hur konstverket kommer till på textuell nivå. Gustafsson har avlagt kandidatexamen i bildkonst vid Åbo Konstakademis avdelning för fotokonst 2012, och magisterexamen i bildkonst vid Bildkonstakademins avdelning för tid-rumkonst 2015. Gustafsson har bland annat haft utställningar i Galleria Huuto, Titanik, Studio Mältinranta och Myymälä2.

 

Kuva picture tableau är ett ljudverk som förutom i galleriet också kan lyssnas på via podcaster.

Konstnärens arbete har stötts av Egentliga Finlands konstkommission vid Centret för konstfrämjande.

 

 

Tatu Gustafsson
kuva picture tableau
4–27 August 2023
Hippolyte Studio