2.–31.7.2015 Teemu Kivikangas, The Aleph

Fotogalleri Hippolyte

screenshot_1rgb

Teemu Kivikangas utställning The Aleph, som visas på Hippolyte Studio i juli, är en experimentell, interaktiv installation baserad på argentinska Jorge Luis Borges novell El Aleph från 1949. Den spatiala essän som byggts upp med hjälp av en spelmotor gjord för att skapa datorspel strävar till att undersöka spelens konstnärliga möjligheter. Spelvärldarnas typiska fart ersätts i verket av den avstannade platsen och istället för action gäller seende och finnande.

The Aleph är en dyster berättelse om tid och försvinnande, ett triangeldrama där ingen av parterna mera är närvarande. ”Alef” som beskrivs i Borges novell är en punkt därifrån man kan se allt, var som helst, när som helst. En av personerna i Borges berättelse bygger med hjälp av Alef en encyklopedisk bild av världen, ett fulländat arkiv.

Kivikangas The Aleph undersöker bildens och seendets, liksom granskandets och lagrandets historia. Besökaren vandrar i verkets virtuella värld i en herrgård där det sägs att Alef finns. Betraktaren kanske finner den inte i byggnaden, men samtidigt lever själva herrgården, liksom Alef, i olika tidsdimensioner. Även berättelsens personer ses endast på gamla bilder. Personerna – särskilt Beatriz som agerar i dramats brännpunkt – är sammansatta av verkliga personer som levt vid olika tidpunkter.

På det tekniska planet granskar verket förhållandet mellan verkligheten, bilden och det virtuella. Den virtuella världen och personporträtten är uppbyggda av tusentals fotografier som sammanställts ur skaparens egna och offentliga arkiv.

Arbetet reflekterar också kring spelandets performativa dimensioner. Verket kan endast styras via huvudskärmen av en åskådare åt gången och denna blir därmed en slags uppträdande, berättelsens berättare eller huvudperson. De andra åskådarna kan ändå granska verket via någon av de andra skärmarna i galleriet, som om de såg genom Alef.

Teemu Kivikangas är mediakonstnär och spelutvecklare från Helsingfors. I sina senaste utställningar på MUU Galleria, galleriet Titanik och Galleria Huuto har han undersökt gränslandet mellan digitala spel och bildkonst. Kivikangas fotografier och experimentella filmer har visats på festivaler och grupputställningar både i Finland och runtom i världen. Kivikangas har magisterexamen från Konstindustriella högskolans Medielaboratorium i Helsingfors (nuvarande Aalto-universitetet).

Utställningen har erhållit stöd från Alfred Kordelins stiftelse.

 

2.–31.7.2015
Teemu Kivikangas
THE ALEPH

Fotogalleri Hippolyte
Georgsgatan 8–10 innergård, 00120 Helsingfors
+358 9 612 3344, www.hippolyte.fi
Mån–fre 12–17, lö–sö stängt