Thanasis Trouboukis The Shell 7.–30.1.2022

Hippolyte Studio

Videoinstalltion: Thanasis Trouboukis
Kuration: Danai Anagnostou
Publikprogram: Marianne Savallampi

Kan byggnader vara intelligenta? Om de kan, hur kommer de att minnas oss i framtiden?

The Shell är en videoinstallation, som baserar sig på antagandet att byggnader i framtiden har artificiell intelligens. Installationen studerar både vetenskapliga och spekulativa länkar mellan arkitektoniskt och kroppsligt minne genom en kreativ skildring av smarta utrymmen.

Platsen som verket beskriver för åskådaren mitt i en flytande berättelse. Arkitekturen i ett kyltorn förvrängs genom förändringar av dess ljudlandskap och visuella effekter. Tornet verkar ha skapat sin egna artificiella intelligens: en reaktions- och observationsförmåga gentemot andra varelser och deras betende. Verket ritar upp en simulation av förnuft och känsla, som manifesteras i stagnerande betongkonstruktioner som i tystnad mjuknar upp, förändras och utvecklas. Verket skapar ett imaginärt halvfiktivt intelligent utrymme, som uttrycker den ordlösa kommunikationen mellan byggnader och de ekosystem de finns i.

Verket ifrågasätter symbiotiska och antagonistiska band mellan människan, artificiell intelligens och postindustriella landskap.

Thanasis Trouboukis studerar film på gränsen mellan fiktion och det dokumentära. Hans arbete ifrågasätter minnet, verkligheten, drömmar och oklarheter mellan dem. Trouboukis kortfilmer har visats på flera internationella konstfestivaler och konstutställningar.

Danai Anagnostou är doktorand och producent som verkar i Helsingfors. Hon är en av grundarna av Kenno Film samt kurator för Society of Cinema -programmet på Museum of Impossible Forms i Helsingfors. År 2020 påbörjade Anagnostou sina doktorandstudier på institutionen för filmkonst och scenografi på Aalto-universitetet, där hon studerar olika hybridmodeller som kombinerar produktion, kuration och undervisning inom filmskapandet.

Marianne Savallampi är konsthistoriker och kurator från Helsingfors. Hon har en magister i konsthistoria från Glasgows universitet i Storbritannien och i konstkuration från Aalto-universitetet. För tillfället verkar hon som konstnärlig ledare för Museum of Impossible Forms i Gårdsbacka i Helsingfors. Hon arbetar i kornsningen av konst, politik och aktivism med fokus på feminism och queer-frågor.

Utställningen har fått stöd av Centret för konstfrämjande och Centralen för audiovisuell kultur AVEK. Konstnären och kuratorn tackar Delphine Duez och Valentin Leblanc (White Boat Pictures) samt Laura Boxberg (Finlands Beneluxinstitut).

 

Thanasis Trouboukis
The Shell

Hippolyte Studio
7.–30.1.2022