Tiina Palmu 4.6.–2.7.2021

Fotogalleri Hippolyte

Dramatis Personæ kallas de karaktärer som figurerar i ett skådespel, en novell eller annan berättelse. Tiina Palmus ljudverk på utställningen tänker om ett skådespel eller en berättelse i utvidgad bemärkelse som olika former – som till exempel ett galleriutrymme, en gata, en tanke eller som livet. Såväl ord, språkbrukare som alla människosinnets otaliga roller fungerar som dess karaktärer, Dramatis Personæ. I galleriet upprepar 29 högtalare när konstnären läser alla finska ord listade i Språkinstitutets Internet-ordbok. Varje högtalare representerar en begynnelsebokstav och då de alla spelas samtidigt fylls rummet till brädden av begrepp och meningar som skapas genom att man kryssar mellan minnen, inlärda saker och i utrymmet slumpmässigt hörda kedjor av ord.

Den som upplever verket kan röra sig i rummet och lyssna på ordflödet som en helhet eller försöka koncentrera sig närmare på källan till ett visst ljud. Orden som följer varandra för en med små förändringar från en association och föreställning till en annan. Således kan man i ordmassan antingen av misstag höra berättande ordkedjor eller så kan ett enskilt ord föra åhöraren till en längre tankekedja. Till exempel listan med ord som börjar med olja (fi. öljy) för lyssnaren från fossila energikällor via målarkonsten till ett bord med vaxduk. Verket väcker å ena sidan nyfikenhet; hurudana – vilka – ord finns det riktigt? och å andra sidan föds insikter om hur olika orden reagerar med varandra när de kombineras!

Även Tiina Palmus förra utställning på Hippolyte behandlade språket som en förmedlare av betydelser. I utställningens videoverk lärde hon sig och upprepade en berättelse på ryska, ett språk hon inte själv förstår. En okontrollerad överföring av betydelser förenar de båda verken. Ord har betydelse, speciellt då de organiseras, men då de alla upprepas samtidigt förlorar de sin bekanta roll som producenter av önskad information och blir mer lika en symbol eller bild. I verket Dramatis Personæ har orden skurits ner till råmaterial eller potential, men samtidigt avslöjar verket att alla sätt överföra information är begränsade av deras anslutning till tid och plats. Alla ord kombineras aldrig med varandra på grund av sin ordning, precis som ordens betydelse också förändras genom åren.

Tiina Palmu är bildkonstnär från Helsingfors. Hon är utbildad magister i bildkonst från Bildkonstakademin vid Konstuniversitetet och hennes verk består huvudsakligen av olika mediainstallationer. De bygger ofta på en strikt begränsad färdighet som Palmu lärt sig eller på en handling som verkar omöjlig, som växer till en symbol kring meningarna runtomkring den. Förutom i Finland har Tiina Palmus verk visats i separat- och grupputställningar på Island och i Sverige. På Hippolyte hade hon senast en separatutställning 2017. Palmus videoverk finns i Päivi och Paavo Lipponens fonds samlingar och har deponerats till museet för nutidskonst Kiasma.

bild: Tiina Palmu, 2021

Tiina Palmu
Dramatis Personæ

Fotogalleri Hippolyte
4.6.–2.7.2021

Öppet: tis-fre 12-17, lö-sö 12-16
tis–fre 8.–9.6.2021 öppet 12–20
fre-sö 25.–27.6.2021 stängt

installationsbilder: Milla Talassalo