Timo Bredenberg Liquidity 7.–30.8.2020

Hippolyte Studio

I sitt videoverk Liquidity (2020) undersöker bildkonstnären Timo Bredenberg ekonomins metastrukturer och språk. Huvudrollen på utställningen får språkbilder och uttryck som har att göra med det vätskeartade, vilket ger fenomen inom ekonomin ett skenbart naturligt sammanhang.

Inom ekonomin likställs pengar ofta med en vätska, som följer fysikens lagar. Pengar rinner uppifrån ner (nedsippringseffekten, trickle down) eller så pumpas de från centralbanker till riskbanker. Genom penningtvätt blir olagligt tjänade pengar allas våra pengar. Likviditet (liquidity) beskriver i sin tur betalningsberedskap eller -förmåga, det vill säga hur enkelt något går att konvertera till pengar.

Bredenbergs videoverk i Hippolyte Studio är som en fragmenterad dokumentär, vars narrativ förblir främmande för åskådaren. Verket är filmat i Riga och i London 2019 och utspelar sig i den lettiska banken ABLV som har gjort sig skyldig till penningtvätt samt i Paternoster Square i Londons City, finansområdets centrum. Bakom dessa fasader gömmer sig både de korruptionshärvor som de globala penningströmmarna för med sig samt ett geopolitiskt maktspel.

Med hjälp av fotogrammetri har Bredenberg bearbetat tredimensionella modeller av sina fotografier. Fotogrammetri innebär datorgenererade modeller som görs utifrån flera fotografier eller videor. Modellens yttextur är ett kollage av alla fotografier som använts för modellen. Bildserierna är trots det avsiktligt begränsade, så att datorn inte kan skapa perfekta modeller – de beskriver en värld vars tidigare beprövade strukturer avslöjar sin bräcklighet. Verkets visuella språk refererar både till videospelet Pipe Mania (1989) samt J.G. Ballards roman The Drowned world (1962). Den oskuldsfulla spelmekaniken i Pipe Mania förvandlas i Bredenbergs verk till en symbol för fenomen i klass med skattesmitning och penningtvätt, som döljer sig bakom komplexa system. Språket, som jämförs med vattnets naturliga rörelser tonar ner ekonomins verkliga strukturer och politik.

Verket är en fortsättning på Bredenbergs videoverk Without Friction (2018), som granskar den digitala ekonomins uppbyggnad och dess materiella miljöer i New York.

Bildkonstnären Timo Bredenberg bor och arbetar i Tammerfors. Han arbetar med rörlig bild, programmering och installationskonst. Under de senaste åren har Bredenberg fokuserat på att studera nätverkssamhällets materiella och ideella hållbarhet. Genom att kombinera arkivkällor med den spekulativa fiktionens bildspråk försöker Bredenberg ifrågasätta olika framtidsscenarier samt att göra det möjligt att gestalta samtiden på ett annat sätt. Bredenberg blev färdig magister i bildkonst från Aalto-universitetet 2012 och hans verk har visats på flera utställningar och på screenings i Finland och utomlands.

Utställningen har understötts av Centralen för främjande av visuell konst VISEK.

 

Timo Bredenberg
Liquidity

Hippolyte Studio
7.8.–30.8.2020
Öppet: tis-fre 12-17, lö-sö 12-16

bild: Timo Bredenberg, still-bild från Liquidity, 2020
bilder från utställningen: Milla Talassalo