Timo Takala En kopp kaffe 5.–28.2.2021

Hippolyte Studio

I Timo Takalas videoverk En kopp kaffe gör huvudpersonen en kopp kaffe – både koppen och kaffet. Dagens aktiviteter börjar och avbryts, när det inte finns en enda ren kopp för morgonkaffet. Verket visar steg för steg hur en ny kopp blir till, från sökandet efter material till tillverkningen av verktyg och till slut den efterlängtade belöningen: att dricka kaffet.

I relation till dagens livsrytm kan En kopp kaffe till och med ses som ett humoristiskt verk i sin absurditet, men bakom ligger ändå större frågor som har med vardagslivet att göra. Kaffekoppens födelseprocess avslöjar något om vårt förhållande till föremålen och massproduktionen av dem, som frigör största delen av vår dygnsanvändning till annat än att tillverka de saker vi behöver. Denna frigjorda tid säljer dock de flesta av oss i alla fall indirekt mot löneinkomst till möjliggörandet av samma massproduktion, vars hjul vi åter håller rullande med de pengar vi förtjänar. Takalas nästan hantverksromantiska figur förvandlas således till en konstig spegelbild av konsumentsamhället.

Verket längtar dock inte till någon förgången tid förgylld av nostalgi. Medan kamerans batterier och elledningar inte syns i bilden, håller balansgången bakom och framför kameran – med fokus på att på samma gång filma och göra – åskådarens fötter stadigt i dagens värld. I sina verk utnyttjar Takala förutom traditionella hantverksmetoder även gör-det-själv -lösningar, som tack vare internet kan delas. Att göra själv, känslan av material och genom dem en barnslig utforskning av världen, är en väsentlig del av Takalas konstnärliga skapande, där traditionell kunskap och modern teknologi kombineras till en del av nutida hantverkskultur.

Bildkonstnären Timo Takala är bosatt i Åbo. I sitt konstnärliga skapande använder han sig av både skulptur, hantverk och performans. Hans verk är konceptkonstverk som ofta leker med skalor, tidsrymd och vardagliga fenomen, där han vanligtvis förverkligar nästan allting själv. Genom bearbetandet av material blir gör-det-själv-projekt, mödosamhet och tidsanvändning en del av hans verk. Hans senaste privatutställningar har varit på Galleria Rajatila i Tammerfors 2020, MUU Studio i Helsingfors 2018 samt på Poriginal Galleria i Björneborg 2016. Takala är utbildad magister i konst från Lapplands universitet och han har avlagt specialiceringsstudier i nutidsskulptur vid Konstakademin vid Åbo yrkesskola. www.timotakala.info

Utställningen och konstnärens arbete har fått understöd av Centret för konstfrämjande, Egentliga Finlands konstkomission och Finska Kulturfondens Egentliga Finlands regionalfond. 

Timo Takala
En kopp kaffe

Hippolyte Studio
5.2.–28.2.2021
Öppet: tis-fre 12-17, lö-sö 12-16

foto: Timo Takala, still från En kopp kaffe, 2021
installationsbilder: Milla Talassalo, stillbilder ur videon: Timo Takala