Tuomo Rainio Imaginära kroppar och maskinvisoner 2.–24.10.2021

Fotogalleri Hippolyte & Hippolyte Studio

På sin utställning Imaginära kroppar och maskinvisoner studerar Tuomo Rainio bilder och observationer skapade av algoritmer. I utställningens videoverk utnyttjar Rainio artificiell intelligens och program för datorseende. Som material för sina minimalistiska verk har konstnären använt sig av stadslandskap han spelat in på video, historiska porträttmålningar samt 3D-skanningar av antika skulpturer. Algoritmerna som utnyttjar artificiell intelligens reducerar den synliga världen till punkter av data, som i utställningens verk får en ny tolkning.

Konstverken som ställts ut i galleriet utforskar förhållandet mellan algoritmer och mänsklig iakttagelse. I verken visar sig människokroppar som enkla streckgubbar och historiska målningar som tomma masker, men i båda kan man trots allt läsa spår av mänskliga gester och miner. Iakttagelsen av en människofigur som är skapad av algoritmer är en förenkling, men samtidigt öppnar den ett fönster till den artificiella intelligensens imaginära blick.

Videon i Hippolyte Studio studerar i sin tur bildens timlighet som något ännu inte eller inte längre uppvisat. Illustrationerna för det abstrakta verket, som förverkligats med datorgrafik, är framställda av ett tvärsnitt på historiska skulpturer. Verket sviktar på gränsen till det föreställande och det verkar som om linjernas ständiga rörelse antyder en föreställande bild.

Likt i en stumfilm ackompanjeras videoverken i galleriet av ett akustiskt piano. En pianist ses dock inte på utställningen, utan det självspelande pianots tangenter rör sig av sig själv, spöklikt, nedtryckta av en osynlig spelare. Musiken, komponerad för denna utställning av tonsättaren Jouni Hirvelä, reflekterar den maskinella mänskligheten i Rainois videon och dess rörelserytmer, där de mekaniska algoritmerna jämförs med de virtuella kropparnas gestalter.

Tuomo Rainio är en bildkonstnär från Helsingfors, som i sitt arbete kombinerar digitalt fotografi, video och programmering. Han är utbildad magister från programmet för fotokonst vid Aalto-universitetet 2011. Rainio arbetar som lektor i konst och teknologi vid Konstuniversitetets Bildkonstakademi. Hans konst har visats på separat- och grupputställningar i Finland och utomlands sedan 2005. Senast har han deltagit i Riga Photography Festival 2020. Hans verk Untitled (Gravitational Waves) kan upplevas som en del av samlingen för internetkonst ARS17+ Online Art påMuseet för nutidskonst Kiasma. Rainios verk finns bl.a. i samlingarna på Museet för nutidskonst Kiasma, på Finlands fotografiska museum och på EMMA – Esbo moderna konstmuseum samt i Statens konstverkskommissions samlingar. Konstnärens hemsida: www.tuomorainio.fi

Utställningen har fått stöd av Centret för konstfrämjande (Nylands konstkommission). Instrumentet är utlånat av Sibelius-Akademin.

 

Tuomo Rainio
Imaginära kroppar och maskinvisoner

2.–24.10.2021
Fotogalleri Hippolyte & Hippolyte Studio