Ulla Kokki 4.6.–2.7.2021

Hippolyte Studio

I sina fotografier och kollageverk söker Ulla Kokki stunden då allt håller på att förändras och det inte längre går att förbli den samma. Bilderna får oss att tänka på hur varje stund är som denna, en kontaktyta mellan en förfluten och kommande tid, där “nu” är som ett rymdskepp eller en tidsmaskin som vi rör oss i från det förflutna till framtiden. Bilderna som Kokki plockat och samlat ihop från sitt eget liv och sin närmiljö är visuella minnesbilder. Till dem koncentreras ofta starka erfarenheter, oberoende av om det är fråga om lycka eller sorg. Kring de stora individuella erfarenheterna finns det många andra ögonblick som känslor relaterade till dem griper tag i – men framför allt består livet just av dessa andra ögonblick.

Att iaktta och fotografera närmiljön vänder blicken i en annan riktning än vad fotografiet brukar. Ulla Kokkis bilder studerar just det som finns bakom det vanliga livet, det som kunde kallas ingenting och som inte är synligt utan en medveten blick. Genom att tillvarata det alldagliga och dessa “icke-stunder” försöker fotografen inte ta sitt föremål i besittning, utan det skapar ett sätt att fotografera där förundran förändrar sakers natur från vanliga till ovanliga och värda ens uppmärksamhet, från intetsägande till betydelsefull. När vi traditionellt förväntar oss av bilden just denna dokumentation av särskildhet, ger bevarandet av till synes obetydliga studer en känsla av potentiell magi som gömmer sig bakom vardaglighetens skepnad.

Ulla Kokkis verk tar också fram hur vi genom alldagliga föremål hör ihop med världen utanför vår egen levnadsmiljö. Böcker fungerar som en brygga mellan tid och plats, bilder tagna på en daglig promenad dokumenterar förändringar i omgivningen och de bekanta materialen som syns i bilderna är delaktiga i hur det som är nära oss ger uttryck för hur vi sammankopplas med en föränderlig värld som även förändrar oss. Händer, fötter, tassar och blad antyder personliga, meningsfulla förhållanden, om en närvaro som även förändrar det som bara var tid och plats till de stunder som upplevelsen av livet består av. Växter, hår, hud, sand och pälsens yta och djup reflekteras i åskådarens egen kropp som en minnesbild av hur det känns att beröra, även om förmedlaren av känslan bara är kamerans blick pressad på en plan yta.

Ulla Kokki är fotokonstnär från Helsingfors. Hon utbildades 2020 till magister i fotokonst från högskolan i konst och design vid Aalto-universitetet samt till bildkonstnär från Konstakademin vid Åbo yrkeshögskola 2015. Kokki har haft delade separatutställningar tillsammans med Johanna Heikkilä på Hippolyte Studio (2017) och Galleria Lapinlahti (2016) i Helsingfors samt på galleriet Titanik i Åbo (2015). Hon har deltagit i grupputställningar bl.a. i Lokal (2021) och Kosminen (2020) i Helsingfors, Keuru museum (2017) och Raumo konstmuseum (2015). I februari 2021 tillbringade hon en månad på ett residens på Örö i Skärgårdshavets nationalpark.

bild: Ulla Kokki, A sketch of past, 2019

Ulla Kokki
Light fabulous frogs

Hippolyte Studio
4.6.–2.7.2021

Öppet: tis-fre 12-17, lö-sö 12-16
tis-ons 8.–9.6.2021 öppet 12–20
fre-sön 25.–27.6.2021 stängt

installationsbilder: Milla Talassalo