Ulla Schildt Beyond the Circle 29.3.–28.4.2019

Fotogalleri Hippolyte

Ulla Schildts Beyond the Circle är en upptäcktsfärd genom idealens och representationernas land. Hennes utställning visualiserar hur naturen – efter industrialiseringen – blivit en del av vår konsumentkultur och förminskad till endast en bild. Den orörda naturen runtom i världen håller snabbt på att försvinna. Utställningen är en del av Schildts vidare granskning av mänsklighetens påverkan på jorden under det senaste århundradet.

I utställningen som visas på Fotogalleri Hippolyte kombinerar Ulla Schildt bilder från olika norska upptäcktsresor och placerar dem i kontrast med fotografier från botaniska trädgårdar, naturhistoriska museer och zoon – som alla representerar artificiellt skapad natur. Utställningen undersöker dessa ställen som platser och sammanhang där besökaren blir en betraktare i en noggrant iscensatt miljö. Schildt är också särskilt intresserad av hur det exotiska har beskrivits och kommunicerats i museisammanhang genom historien. Hon kombinerar gamla illustrationer, bilder och kartor med sina egna fotografier. Det gamla arkivmaterialet, såsom Roald Amundsens expedition till Sydpolen (1910-1912), Hanna Resvoll Holmsens resor i Svalbard (1907) och Alf Wollebæeks resa till Galapagos (1925), skapar känslor av distans, melankoli och någonting kusligt.

I Beyond the Circle frågar Schildt: Varför är bilder av vita upptäcktsresande på okända platser fortfarande populära i vårt visuella språk? Finns det någon annan sorts bilder vi kan erbjuda istället? Vilka politiska betydelser har konceptet exotisk? Kärnfrågan i utställningen ligger i två av verken som visas i galleriet. Parisian Bird Study #I och Parisian Bird Study #II kan ses som metaforer för allt det som människor är så angelägna att skapa ordning i, men oförmögna att kontrollera: klimatförändring, befolkningstillväxt, krig och naturkatastrofer. Som vilda och otåliga fåglar är måsarna omöjliga att tämja.

Bildkonstnären Ulla Schildt (f. 1971) arbetar främst med analog och digital fotografering. Under de senaste åren har hennes konstnärskap fascinerats av människans behov att samla, organisera och därmed bemästra världen. Hon har studerat fotokonst på Dublin Insitute of Technology och Aalto-universitetet (TAIK). Schildt har ställt ut mycket i Norge och runtom i världen, bl.a. i Göteborg, Glasgow, Köpenhamn och Dublin. Hon valdes ut att delta i Norwegian Journal of Photography år 2017 och mottog juryns utmärkelse under den 64:e Nord-Norske Kunstutstilling år 2010. År 2008 var hon nominerad till Hasselbladstiftelsens Victor-stipendium och mottog Curtin O’Donoghue Photo Award. Schildts verk finns i flertalet samlingar på institutioner såsom Universitetet i Oslos konstsamling, The Office of Public Works på Irland och Kommunal- och moderniseringsministeriet i Norge.

Utställningen har fått understöd från stiftelsen Fritt Ord, Norsk Fotografisk Fond och Norske Fagfotografens Fond.

I media
Forbundet Frie Fotografer

 

Ulla Schildt
Beyond the Circle
29.3.–28.4.2019
Fotogalleri Hippolyte
Öppet: tis–fre 12–17, lö–sö 12–16

bild: Ulla Schildt, Parisian Bird Study #2, 2019