Valentina Karga Banana Mummy 4.–27.10.2019

Fotogalleri Hippolyte & Hippolyte Studio

Hippolyte & Saari gård förevisar:

Utställningen Banana Mummy visar konstnären och arkitekten Valentina Kargas långvariga konstnärliga forskning om cirkulation av energi och materia i en tid av upptrappade ekologiska krav och nödvändigheter. Den berättar om patologin i drömmen som mänskligheten i västvärlden när – att särskilja oss själva från jordiska cykler av materia och energi, fly gränserna för vår egen existens och uppnå odödlighet. I den här utställningen har Valentina Karga valt att utgå från det vardagliga materiella föremålet banan och myten om att en pyramidformation kan bevara vilket levande ting som helst och hejda förruttnelseprocessen.

Man har trott att pyramiden fungerar som en bärare av övernaturliga krafter och att dess energi kan användas för att bevara olika material. Resultatet, om man utgår från att den föreslagna metoden fungerar, skulle dock inte vara bevarande av livet och bananen, utan bevarande av själva formen. Genom mumifiering tas materialet som placeras i pyramidens kraftfält ur transformationsförloppet där dess levande form skulle sönderfalla, dess partiklar upplösas och föremålet slutligen återgå till molekyler.

I utställningen används många element som upprepas i Valentina Kargas arbete och skapar utrymme för de frågor hon ställer. Frågor om energi och materia, och fantasierna, hoppet och spekulationen kring dess användning och spridning manifesteras i pyramidens form. Gör-det-själv-experiment i form av instruktioner, illustrationer och annan slags dokumentation fungerar som verktyg för att upptäcka de olika spår som föreslås i föreställningarna om modifierade levnadsformer. Installationerna, som omfattar videor, föremål och organiska processer erbjuder betraktaren funktionella element, såsom sittplatser där man kan utforska de föreslagna övningarna för att fly gränserna för sin kroppsliga form – genom att försöka, misslyckas och repetera.

Utställningen visar Valentina Kargas experiment med s.k. pyramidkraft och reflekterar kring dess begränsningar genom att skapa ett ”monument” för misslyckade fantasier, som öppnar upp möjligheten till en annan sorts förståelse för bevarande av materia och människokroppen. Berättelsen som utspelas antyder att beroendet av det jordiska och att ge efter för materiellt förfall i sig innebär ett bevarande av själva livet. Jorden är materiellt ett slutet system där allt består av delar som förr eller senare, beroende på utgångsdatumet, återgår till ett annat syfte.

Utställningen är en del av det pågående utställningssamarbetet mellan Fotogalleri Hippolyte och Saari gård, som understöds av Konestiftelsen. Valentina Karga bodde på Saari gård under vintern 2017.

 

Valentina Kargas konstnärliga arbete och forskning rör sig kring konst, design, forskning och arkitektur. Konstnären kombinerar olika former av socialt engagerat arbete och spekulativa experiment, som ifrågasätter de existerande sociala och fysiska infrastrukturerna inom områden som energi, ekonomi och hållbarhet. Valentina Karga är en av grundarna i Collective Disaster, en interdisciplinär grupp som verkar i gränslandet mellan arkitektur och det sociala området. Hon har varit stipendiat på forskarskolan vid konstuniversitetet i Berlin och har även beviljats Vilém Flusser residens för konstforskning. I Finland har Valentina Karga varit stipendiat på residenset Saari gård i Mynämäki och förverkligat ett residensprojekt med M-cult i Maunula i Helsingfors. Hennes verk har bl.a. visats på National Museum of Contemporary Art i Aten, transmediale-festivalen, Athens Biennale, Thailand Biennale, Moscow Biennial for Young Artsoch Museet för nutidskonst Kiasma, samt den stora utställningen ’A Thousand Doors’, kuraterad av Whitechapel Gallery. Sedan 2018 är Karga professor vid Hochschule für bildende Künste (HFBK) i Hamburg. www.valentinakarga.com

Utställningen Banana Mummy kurateras av Jussi Koitela och Petronella Grönroos och produceras av Petronella Grönroos för Fotogalleri Hippolyte.

Några av verken i utställningen är skapade i samarbete med illustratören Amina Bouajila, koreografen Polyxeni Angelidou och ljudkonstnären HILDA T.

Utställningsdesign i Hippolyte Studio av Paul Flanders.

I media
Helsingin Sanomat

 

Valentina Karga
Banana Mummy
Fotogalleri Hippolyte & Hippolyte Studio
4.–27.10.2019
Öppet: tis-fre 12-17, lö-sö 12-16

bilder: Valentina Karga, Banana Mummy, 2019