Verna Joki Permanent vittrande spottavfall 29.3.–28.4.2019

Hippolyte Studio

Verna Jokis installation Permanent vittrande spottavfall, som byggts specifikt för Hippolyte Studio, behandlar urban vardagsmiljö och består av digitala fotobaserade ritningar på tyg, en dikt, gatsten och tuggummi. I sitt konstnärliga arbete vill Joki ifrågasätta den världsbild som utgår från människan.

Joki är intresserad av stadsmiljön och maktstrukturer som relaterar till den. Kunde glimtar av det liv som levs av de organismer som delar staden med människorna bredda människans snäva synvinkel? Och hur är det med vyer av de temporala och materiella skikt som överskrider det mänskliga livet?

Tuggummi på en gatsten är nyckeln till temana i Jokis utställning. Nutidens byggande i städerna präglas av serietillverkning och standardiserade industriella element. I ett tuggat tuggummi förenas den industriella produktionens, naturens processers och de levande varelsernas parallella närvaro i staden. Det är bundet särskilt till tiden – ett spår av det förflutna. Samtidigt representerar tuggummit också ytligheten i vår nutida konsumtionskultur, som baseras på icke-nedbrytbara plastmaterial av dålig kvalitet.

Utgångspunkten i Jokis verkshelhet ligger i fotografiet, som hon arbetar vidare på med digitala ritningstekniker. En del av fotografierna förblir syniga i teckningen. Ibland står det för strukturen i teckningen, ibland blir bara dess färgvärld eller någon specifik form kvar. Ett ludet ruttnande kadaver, bohålor och kroppsöppningar, kippande porer, en ödla som stekts krispig av solen och tuggummit som sitter på gatstenen – Jokis bilder har fötts i en process där konstnärens tankar dröjt kvar vid staden.

Verna Joki (f. 1988) är en bildkonstnär från Helsingfors. Hon slutför sina studier på Bildkonstakademins magisterprogram vid Konstuniversitet. År 2018 beviljades Joki Vermeeriana-stiftelsens Aïda Alliman-stipendium. Därtill finns hennes verk i Statens konstsamlingar. Jokis verk har visat i ett flertal separat- och grupputställningar, senast på Galleri Lapinlahti (2018) och Galleri Strandkasernen (2018). I juni 2019 visas hennes verk på Galleri Rajatila i Tammerfors.

 

Verna Joki
Permanent vittrande spottavfall
Hippolyte Studio
29.3.–28.4.2019
Öppet: tis–fre 12–17, lö–sö 12–16

bild: Verna Joki, Permanent vittrande spottavfall, 2019