Vesa-Pekka Rannikko Limbo 31.5.–28.6.2019

Fotogalleri Hippolyte

”My spirit will sleep in peace; or if it thinks, it will not surely think thus. Farewell.” är Frankensteins monsters sista ord innan han stiger på en färja och försvinner ut på ett nattligt hav.

Brian Eno släpper albumet ”Ambient 1. Music for Airports” år 1978.

Dombeya Mauritania är ett trädslag, som i varma förhållanden producerar hanblommor och i kalla förhållanden honblommor. I Kew botaniska trädgård i London växer världens enda kända exemplar av växten.

Städerskan på hotellkedjan Z placerar vattenflaskan till vänster om glasen.

Eftersom antalet odöpta barn som dör i världen ökar kontinuerligt, bestämmer den katolska kyrkan med ett uttalande av Påven Benedictus XVI år 2007 att avsluta Limbo och på så sätt förbättra dessa barns möjligheter att få frälsning.

Brevduvan CherAmi räddar under första världskriget soldater som blivit omringade (i en s.k. motti), med ett meddelande som den levererar trots att den under sin flygfärd träffas i vingen och blir av med en fot.

Pidgin är ett grammatikaliskt förenklat sätt att kommunicera mellan grupper som inte har ett gemensamt språk.

Grå färg åstadkoms genom att blanda lika stor mängd av två komplementfärger.

 

Bildkonstnären Vesa-Pekka Rannikko ställer ut två verk på Fotogalleri Hippolyte. Verken baseras på mellanlägen mellan osäkerhet, isolering och ändlös väntan. Både videoinstallationen Limbo och den tecknade animationen Multi-faith Prayer Room är associativa verk, delvis personliga vandringsberättelser, där kulturens konstgjorda strukturer blandas med bildspråk relaterat till naturen. Verken gestaltar ett gränsområde som föds när en fiktivt utformad verklighet möter strävan efter en autentisk upplevelse.

Videoinstallationen Limbo (2017-2019) har fått sin duvform av skuren skivplast och ritfilm, på vilken det projiceras två videon från motsatt riktning. Utgångspunkten för verken är symbiosförhållandet mellan tamduva och människa. Rannikko kontrasterar referenser till människans och tamduvans gemensamma kulturhistoria i ett fiktivt berättande. Videornas färger, bilder och ritade animationsklipp blandas på den halvtransparenta ytan och bygger på så vis ett verk som kan tolkas olika beroende vilken riktning man ser det från. Verket är osynkroniserat och oändligt, vilket gör att det kontinuerligt bildar olika kombinationer som är unika för varje åskådare. Limbo innehåller bildspråk och referenser till bl.a. flygresande, tävlingsduvors ögonfärg, migration och djuravel. Dessa kombineras i verkets absurda bildspråk av dans och balansgång i en trädtopp.

Den tecknade animationen Multi-faith Prayer Room (2019) som projiceras på galleriväggen formar en öppen berättelse av handskrivna texter och ritade bilder. Rannikkos animation är i ett ständigt tillstånd av att ta form och blir egentligen aldrig färdig eller skapar ett tydligt narrativ. Utgångspunkten för verket är det tysta rummet på Heathrows flygplats, tänkt för de sex största religionerna.

Vesa-Pekka Rannikko (f. 1968) är en multidisciplinär bildkonstnär vars verk är svåra att placera inom referensramen för ett specifikt medel. Beroende på betraktarens synsätt kan man tänka sig hans verk som installationer, skulpturer, målningar eller evenemang, men ofta är det fråga om en kombination av dessa. I sina senaste installations- och videoverk har Rannikko koncentrerat sig särskilt på att dekonstruera det lineära i berättandet och att förflytta berättandet till bildlig och rumslig form. Han har i sina verk ofta behandlat gränssnittet mellan det autentiska och det fiktiva och även t.ex. alienation av upplevelsen av plats orsakad av turism. Rannikko har deltagit i många grupputställningar och hållit separatutställningar på gallerier och museer i Norden och i USA. Hans verk finns i centrala finländska samlingar, både privata och offentliga. Rannikko förverkligade Finlands paviljong på Biennalen i Venedig år 2011 och tilldelades Statspriset i bildkonst år 2015. www.vesapekkarannikko.com

Utställningen har erhållit understöd från Centret för konstfrämjande och AVEK (produktionsstöd, Tuuli Penttinen-Lampisuo).

 

Vesa-Pekka Rannikko
Limbo
Fotogalleri Hippolyte
31.5.–28.6.2019
Öppet: tis-fre 12-17, lö-sö 12-16

bild: Vesa-Pekka Rannikko, Limbo, 2019