Ville Kumpulainen Tingens tal 3.7.–2.8.2020

Hippolyte Studio

På sin utställning Tingens tal studerar Ville Kumpulainen fotografiets gränser. De fotografiska rummen som består av skulpturer och kollage öppnar sig för en dialog mellan ord och föremål. Bekanta föremål och bilder får nya meningar genom verkens namn. De lekfulla, poetiska och okomplicerade konstverken lockar åskådaren till en fantasifull och tidlös värld, där allt är möjligt.

Utställningshelheten i Hippolyte Studio består av svartvita fotografier och föremålsskulpturer. Kumpulainen är inspirerad av konceptuell konst och har studerat förhållandet mellan fotografi, skulptur och text. Han bygger avgränsade platser, hörn, inom bilden som bildar en imaginär scen. I dessa rum visar sig olika fysiska objekt och bilder på föremål som skulpturer i fotografiets tvådimensionella utrymme.

I sitt arbete använder sig Kumpulainen av böcker, fotografier och föremål han hittat på lopptorg, i antikvariatens papperskorgar och sopcontainers. Han fascineras av att de upphittade föremålen saknar kontroll: de påminner konstnären om naturkrafter, stormar, som av en slump kan föra samman främmande, separata och långt ifrån komna ting. Verken föds genom att han blandar analoga och digitala materiella processer. I ett fotografi förlorar de samlade föremålen sitt eget väsen och sin verkliga skala. Föremålens och tingens eget tal bildas av fragmentariska ord, som konstnären under årens lopp intuitivt samlat ur böcker och tidningar i sitt anteckningsblock. Bilderna och föremålen väljs till verken under loppet av den konstnärliga processen. Slutligen får förvånande och ologiska tankesätt sin visuella form.  

Ville Kumpulainen är fotokonstnär från Helsingfors, som studerar olika visuella verkligheter genom fotogram, ord, föremål och arkivbilder. I sina tidigare serier (Out of Sight I och Out of Sight II, 2015–2018) har Kumpulainen studerat vårt instabila förhållande till det förflutna och utnyttjat fotografier för att skapa en ny historia för vår tid. Processen var utgångspunkten för fotoboken Out of Sight, som publicerades av Hatje Cantz 2017. Kumpulainen blev färdig magister i fotokonst från Aalto Universitetets fotoprogram år 2019. Sedan 2014 har hans verk visats på solo- och grupputställningar i Finland och utomlands. Senast visades separatutställningen Eye and Idea (2019) på galleriet Persons Projects i Berlin och i Åbo Konsthall 2019. Kumpulainen tilldelades CHART Art Fairs Artproof Award-pris 2019. www.villekumpulainen.com

Konstnärens arbete har understötts av Finska kulturfonden och Finska Konstföreningen. Utställningen har fått stöd av Centret för Konstfrämjandets konstkommission för visuell konst.

 

Ville Kumpulainen
Tingens tal
Hippolyte Studio
3.7.–2.8.2020
Öppet: mon-fre 12-17 (lö-sö stängt i juli)

bild: Ville Kumpulainen, Behind the Curtains, 2020
bilder från utställningen: Milla Talassalo