22.5–18.6.2015 Wilma Hurskainen, The Man Comes Around

Fotogalleri Hippolyte

Credible_Threat

Wilma Hurskainens nya fotoserie The Man Comes Around utspelar sig i ett historiskt skede där klimatförändringen, befolkningstillväxten och den krympande biodiversiteten hotar hela vår existens. I Hurskainens bilder anländer en vit, åldrande, heteroman för att representera krisen – en man från maktens kamrar, en gestalt som ”äger världen”. Denna patriark är ändå osäker, hans glansdagar är redan förbi.

Myten om den tysta finländska mannen relaterar särskilt till representanter för de stora årskullarna, som trots en lång fredstid levt i centrum av dramatiska förändringar. De har upplevt den efterkrigstida återuppbyggnadslusten och utvecklingsoptimismen, men också hopplösheten och den nu pågående nedmonteringen av välfärdssamhället. Nu lever de i en osäker global värld där de politiska påverkningsmöjligheterna tycks krympa till endast konsumtion eller häftiga anklagelser mot den föreställda motparten. Familjens ledare har fråntagits sin makt och i spåren av den digitala revolutionen har en stor grupp människor förblivit närapå analfabeter.

De tänkbara modellerna för manlighet är rymligare för den yngre generationen än för de stora årskullarnas representanter. Som fotograferad är denna standardperson, en vit åldrande heteroman, ändå förvånansvärt fri från förväntningar: hans kropp poserar inte för att uppnå ett ideal utan nöjer sig med att vara vad den är.

I Hurskainens bilder försöker mannen på egna villkor klara sig i en föränderlig värld. I den kluvna gestalten kombineras makt och kraftlöshet, hybris och rädsla. Patriarken håller fast vid sin bekanta västerländska livsstil fastän marken håller på att svika under stadsjeepen.

 

Wilma Hurskainens (f. 1979, Vanda) konst kretsar kring teman som minne och personhistoria och även frågor som behandlar människans och andra arters samexistens. Hurskainen har studerat fotokonst på Lahden Muotoiluinstituutti i Lahtis och på Konstindustriella högskolan (nuvarande Aalto-universitetet) i Helsingfors. Hon har hållit flera separatutställningar i Europa och deltagit i ett stort antal grupputställningar i Europa, Ryssland och Japan. Hurskainen har gett ut två fotoböcker: Kasvu/Growth, 2008 (Musta Taide) och Heiress, 2012 (Kerber). Hennes verk finns bl.a. i samlingar hos Finlands fotografiska museum, Helsingfors konstmuseum, Danmarks nationella fotomuseum och Kiyosatos museum för fotokonst.

Katalog (pdf finska)

22.5–18.6.2015
WILMA HURSKAINEN
The Man Comes Around

Fotogalleri Hippolyte
Georgsgatan 8–10 innergård, 00120 Helsingfors
+358 9 612 3344, www.hippolyte.fi
Ti–fre 12–17, lö–sö 12–16

(bild: Wilma Hurskainen, Credible Threat, 2015)