Om oss

Fotogalleri Hippolyte är ett utställningsutrymme för samtidskonst, vars fokus baserar sig på fotokonst och det kringliggande fältet. I anslutning till galleriet finns en bokaffär specialiserad på fotoböcker. Hippolyte är konstnärsdrivet, ideellt och upprätthålls av Fotokonstnärernas förbund.

Fotokonstnärernas förbund främjar den finländska fotokonsten och stärker dess ställning. Till förbundet hör största delen av de finländska fotokonstnärerna. Den finländska fotokonsten är välkänd för sin goda kvalitet, även utomlands.

Fotokonst kan köpas i Hippolyte Galleriet, från webbutikens samlingar och på försäljningsevenemang som förbundet ordnar, t.ex. Art Fair Suomi.

Art Fair Suomi är en internationell festival för samtidskonst, som samlar tusen konstverk under samma tak, allt från performans till fotografi, installation och ljudkonst. Festivalen ordnas i Helsingfors vartannat år. Art Fair Suomi ordnas av Fotokonstnärernas förbund r.f. och Muu r.f.