Utställningar

Sini Pelkki

8.–31.5.2020

Roman Korovin Family Photo Album

8.–31.5.2020

Kira Leskinen Shaping the void

5.–28.6.2020

Laura Böök Ryhmä, joka ei osaa laulaa B

5.–28.6.2020

Ville Kumpulainen

3.7.–2.8.2020

Anne-Marie Proulx

3.7.–2.8.2020

Tidigare utställningar

Ansök om utställningstid

Hippolyte har två utställningsutrymmen, det större Fotogalleri Hippolyte och det mindre Hippolyte Studio. Utställningarna väljs genom öppen ansökan. Ansökan är öppen för alla konstnärer och olika former av nutidskonst. Fotokonsten har en viktig roll i utställningsprogrammet. Därför är det önskvärt att förslagen relaterar till fotografi eller det kringliggande fältet.

Mera information på finska eller engelska.