Utställningar

Mikko Rikala

5.–28.2.2021

Timo Takala

5.–28.2.2021

Juhana Moisander

5.–28.3.2021

Kati Rapia

5.–28.3.2021

Kaisa Karhu

9.4.–2.5.2021

Tatu Heinämäki

9.4.–2.5.2021

Maija Närhinen

7.–30.5.2021

Hanna Maria Anttila

7.–30.5.2021

Tiina Palmu

4.6.–2.7.2021

Ulla Kokki

4.6.–2.7.2021

Tidigare utställningar

Ansök om utställningstid

Hippolyte har två utställningsutrymmen, det större Fotogalleri Hippolyte och det mindre Hippolyte Studio. Utställningarna väljs genom öppen ansökan. Ansökan är öppen för alla konstnärer och olika former av nutidskonst. Fotokonsten har en viktig roll i utställningsprogrammet. Därför är det önskvärt att förslagen relaterar till fotografi eller det kringliggande fältet.

Mera information på finska eller engelska.