Utställningar

  1. Eeva Hannula I gesternas fuga faller formerna på plats som de vill 7.–30.6.2024

    Fotogalleri Hippolyte
  2. Roma Auskalnyte Strävan efter stillhet 7.–30.6.2024

    Hippolyte Studio