Valokuvataiteilijoiden liiton vertaismentorointiohjelma

Valokuvataiteilijoiden liitto on vuodesta 2020 järjestänyt jäsenilleen vertaistyöskentelyyn perustuvaa mentorointiohjelmaa. Ohjelma on avoinna kaikille uransa eri vaiheissa oleville liiton jäsenille, jotka kokevat kaipaavansa ammatillista keskustelua ja tukea taiteilijuuden eri osa-alueisiin. Mentorointi perustuu kollegoiden keskinäiseen keskusteluun pienryhmissä ja siihen kuuluu myös ohjattuja tapaamisia.

Vertaismentorointiohjelman tarkoitus on tarjota valokuvataiteilijoille tukea ammatillisen identiteetin kehittämiseen ja mahdollisuutta oman työn reflektointiin kollegoiden kanssa. Yhteistyö perustuu keskinäiselle dialogille ja osaamisen jakamiselle – taiteilijalta taiteilijalle. Tavoitteena on vahvistaa ohjelmaan osallistuvien identiteettiä taiteilijoina, ja jakaa kokemuksia sekä osaamista eri uravaiheista. Mitä kaikkea mahtuu taiteilijan uran varrelle, ja miten edetä tai kehittyä taiteilijana muuttuvassa maailmassa?

Vertaismentorointiohjelmaan osallistuminen tukee taiteilijaa ammatillisesti, parantaa työssä jaksamista ja avaa uusia näkökulmia taiteilijan työhön. Yleisesti vertaismentorointi lisää kuvataidealan sisäistä koherenssia ja osaamista. Omien taitojen kehittäminen myös parantaa taiteilijoiden toimeentulon mahdollisuuksia lisäämällä tietoisuutta toimivista käytänteistä ja uran sudenkuopista.

Ohjelman pilottihanke vuonna 2020 loi puitteet, ja vakiinnutti kuvataiteilijoiden mentorointiohjelman liiton jäsenpalvelumuodoksi myös tulevina vuosina.

Lisätiedot:
toiminnanjohtaja Henna Harri, henna.harri[at]hippolyte.fi, 040 591 0770