883 sidor – Årets fotobok 2019 3.7.–2.8.2020

Fotogalleri Hippolyte

Utställningen 883 sidor – Årets fotobok 2019 presenterar de fem finalisterna till priset som delades ut i början av maj samt deras fotokonstböcker. Böckerna presenteras som självständiga konstverk i utställningslokalen, men de finns även där som blädderexemplar och kan läsas och studeras sida för sida.  Förutom böckerna ställer finalisterna även ut fotografier som finns i publikationerna.

Redan länge har fotokonstboken varit ett fenomen på den finländska och internationella fotokonstscenen, och alltjämt utmanar nya generationer av fotokonstnärer gränsen mellan ett konstverk och en bok i detta format. I bokform är verkens livslängd längre och boken möjliggör leken med bild och berättande på ett annat sätt än på en utställning. För att citera konstkritikern Helen Korpak i Hufvudstadsbladet 4.5.2020:

“En bra fotobok utgörs av så mycket mer än bara tryckta fotografier. Saker som man vanligtvis inte reflekterar över, så som tryckkvalitet, papper, storlek, tjocklek, typsnitt och sekvensering, har betydelse. (…) Resultatet blir då att det är objektet som förtäljer konstnärens berättelse, snarare än bara bilderna, och att boken i sig självt blir ett konstverk som kan förnimmas inte bara med synsinnet utan också med känseln.“

I utställningen deltar finalisterna för Finska fotobokspriset Natalia Kopkina (Mame), Kati Leinonen (Äimärautio), Anni Leppälä (hyle | curtain | backdrop), Marco Melander och Saara Salmi (Atelieri O. Haapala ja sen ihmeellinen maailma – The Fantastic World of Atelieri O. Haapala) och Johannes Romppanen (Lilja). På utställningen möts det ryska själslandskapet, hästsporten, minnenas och förlusternas färgmättade värld, den fantasisprudlande glädjen samt barnfamiljens utmanande men givande vardag.

Pristagaren valdes i år av fotokonstnären Ulla Jokisalo och priset gavs i maj 2020 till Johannes Romppanens verk Lilja. Jokisalo motiverade sitt val på följande sätt:

“Johannes Romppanens Lilja är en mångfacetterad och noggrant uttänkt helhet. Att fotokonstboken gör ett sådant stort intryck och berör så djupt beror på den ytterst personliga utgångspunkten och på fotografiernas mänskliga värme. Lilja är Romppanens dokumentation från åren 2013-2018 och de följder som dotterns oväntade CP-diagnos innebar för familjen. Som fotoberättelse är Lilja speciell i synnerhet som beskrivning av förhållandet mellan Romppanen och hans dotter, och som deras gemensamma perspektiv.”

Jokisalo fäste också särskild uppmärksamhet på boken som konstobjekt:

“Även om pappret är väldigt tunt och poröst, så är trycket av otroligt hög kvalitet både då det gäller detaljer och färgprakt. En intressant detalj i fotoboken är att trycksidornas kanter har lämnats oskurna, så att åskådaren själv måste vända sida vid varje uppslag för att se bilderna. I helheten ingår även ett bild- och färgmässigt stilfullt fodral, perforerat med verkets titel Lilja. Ytterst finns dessutom ett mycket tilltalande omslagspapper som har vikts för hand runt boken och har fotografier på bägge sidorna.”

Målet med priset för Finska fotobokpriset, som organiseras i samarbete mellan Fotokonstnärernas förbund och Finlands fotografiska museum, är att uppmuntra skapandet av högklassiga fotoböcker samt att väcka allmänhetens intresse för fotokonstböcker. Priset lyfter fram boken som en form av fotokonsten, och syftet är att bjuda in allmänheten för att visa upp fotokonstboken som ett självständigt konstverk. www.photobookaward.fi


Fiska fotobokspriset 2019 -finalisterna

Natalia Kopkinas handinbundna bok Mame (2018, sve. Till mamma) är en poetisk utflykt till fotografens ryska barndom och till föreställningarna om det ryska. I boken har hon samlat bilder från sitt verk Motherland (2015) samt hobbypoeten Boris Fileikins dikter från 1940-1980-talet. Fileikin och Kopkinas morfar kände varandra från ett fångläger i Sibirien. En del av bokens bilder kan ses som svartvita silvergelatinkopior i galleriet. www.nataliakopkina.com

I sitt verk Äimärautio (2018) fördjupar sig Kati Leinonen i en grupp som förenas av en passion och ett allt uppslukande engagemang för hästar som livsstil. Äimärautio är ett hästsportcenter i Uleåborg. Leinonen förevigade åren 2015-2017 en livsmiljö, som hon själv också känner från sin barndoms ridskoletid. Boken består av intensiva porträtt, miljöbilder samt detaljer ur dagens hästvärld. Porträtten som visas i galleriet återspeglar hästsporthobbyns och utövarnas mångsidighet. www.katileinonen.com

Anni Leppäläs verk hyle | curtain | backdrop (2019) sammanställer konstnärens verk från åren 2002-2019. I verket granskar Leppälä tiden, minnen, förlust och världen i de tidiga tonårens flicktid. Bokens berättelser är inte lineära, utan de förflyttar sig åt olika håll och i olika dimensioner: bilderna ligger på varandra, de täcker och överlappar varandra. I boken får Leppäläs tidigare verk en ny tolkning och boken expanderar till galleriväggarna som en färggrann och känslig helhet. www.annileppala.com

Den nyviktorianska fotoateljén, Atelieri O. Haapala, grundad av fotograferna Marco Melander och Saara Salmi, var verksam under åren 2008-2016 och fotograferade fantasifulla porträtt i studion, på fester och på subkulturella evenemang. I boken Atelieri O. Haapala ja sen ihmeellinen maailma – The Fantastic World of Atelieri O. Haapala (2018) har studions bästa och lekfulla bilder sammanställts till en mångdimensionell helhet som dokumenterar Atelieris verksamhet. På galleriet ställer Melander och Salmi ut iscensatta interiörbilder samt porträtt. www.ohaapala.com

Johannes Romppanens fotokonstbok Lilja (2019) handlar om fotografens dotter med samma namn. Familjens Romppanens tredje barn föddes med en CP-skada. I sitt verk beskriver Romppanen sin egen familjs vardag, där sjukhusbesök är en del av det dagliga livet. Den handinbundna, hantverksmässigt gjorda boken som är inlindad i presentpapper uppmuntrar läsaren att öppna paketet och sida för sida bekanta sig med Liljas liv. I galleriet visar Romppanen bilder som inte fått plats i boken och som aldrig tidigare visats. www.liljabook.com


Utställningen är planerad och producerad av Fotogalleri Hippolytes personal i samarbete med konstnärerna. Tack till Finlands fotografiska museum och Kuvasto. 

 

883 sidor – Årets fotobok 2019
Natalia Kopkina, Kati Leinonen, Anni Leppälä, Marco Melander & Saara Salmi, Johannes Romppanen
Fotogalleri Hippolyte
3.7.–2.8.2020
Öppet: mon-fre 12-17 (lö-sö stängt i juli)

bild: Daniel Niittymäki / Suomen valokuvataiteen museo, 2020
bilder från utställningen: Milla Talassalo