27.11–20.12.2015 Alisa Javits, Den Gröna Elefanten

Fotogalleri Hippolyte

Kuva_Alisa_vaaka

Min utställning är en rumslig, temporal och visuell helhet där projektioner, objekt och ord bygger upp känslan.

Den Gröna Elefanten är symbol för den personliga verklighet som bara en människa själv kan se och som formar en del av hennes verkliga, men för andra osynliga, värld. Den är den missuppfattning av sig själv och omvärlden som människan i egenskap av negativ varelse skapat sig. Osäkerheten och paranoian som följer med den kan förstöra en människa inifrån. Den kan påverka förhållandet till andra människor och i värsta fall även leda till fanatism eller självdestruktion.

Den gröna elefanten som symbol kommer från min bror. Han sade en gång att min fantasi är som en liten, grön elefant som är sann bara för mig och vars existens man kan ifrågasätta då man känner till konstgjordheten i dess närvaro.

– Alisa Javits

Alisa Javits, född i Sankt Petersburg 1984, har avlagt magisterexamen i visuell kultur vid Stockholms universitet 2009. Hon blev magister i fotokonst på Aalto-universitetet 2013 och gör nu sin konstnärliga avhandling på enheten för Filmkonst och scenografi vid Aalto-universitetet.

Utställningen har erhållit understöd från Greta och William Lehtinens stiftelse, AVEK och Suomalainen Konkordia-liitto.

27.11–20.12.2015
ALISA JAVITS
Den Gröna Elefanten

FOTOGALLERI HIPPOLYTE
Georgsgatan 8–10 innergård, 00120 Helsingfors
+358 9 612 3344, www.hippolyte.fi
Ti–fre 12–17, lö–sö 12–16
Stängt 6.12.2015

 

(bild: Alisa Javits, Den Gröna Elefanten, detalj, 2015)