5.–29.1.2017 Heidi Kilpeläinen, House & Garden

img_2624

I Heidi Kilpeläinens utställning House & Garden förvandlas Fotogalleri Hippolyte till konstnärens arbetsrum och bostad för en knapp månad, då Kilpeläinen flyttar sitt arbete från London till Helsingfors. Under utställningens vernissagekväll 4.1.2017 visar Kilpeläinen ett nytt performansverk som fokuserar på Daniel Cajanus (1703–1749) liv, en finsk ”jätte” som på 1700-talet reste omkring i Europa.

Utställningens kärna formas av den fortgående forskning där Kilpeläinen har fördjupat sig i Daniel Cajanus liv och livsskeden. Cajanus var känd som ”Pitkä Taneli” och ”Den finske jätten”. Kilpeläinen blev intresserad av Cajanus berättelse då släktforskning avslöjade släktband mellan dem. Cajanus, som var 247,5 cm lång, var på 1700-talet mycket känd runtom i Europa. Han uppträdde inför både kungligheter och vetenskapsmän, men också för vanligt folk på teatrar och olika evenemang. Cajanus samlade också ihop en betydande förmögenhet som han generöst använde till bl.a. välgörenhet. Kilpeläinens Cajanus-forskning fick en extra kick när hon – liksom av ett under – i London träffade en kvinna som i sitt hem i Frankrike hade en skiss till ett porträtt på Cajanus, målad av den polske målaren Enoch Seeman år 1734. Det färdiga porträttet tillhör Finlands Nationalmuseums samlingar.

Kilpeläinen blev känd för ungefär tio år sedan både i musik- och bildkonstbranschen genom sitt projekt HK119. Nu upplever hon att hon i Cajanus funnit något att relatera till. Hon hittar många likheter i deras livsskeden. Bådas vägar har lett genom många krokar och olika länder, bort från Finland och ut i Europa, där de båda i sitt eget århundrade funnit ett nytt hem i London och uppträtt framför en varierande publik i den roll de skapat. Cajanus flydde en gång från Finland, från Sveriges armé och kriget. Kilpeläinen å sin sida funderar nu, i ett Storbritannien omskakat av Brexit-omröstningen, över den ort som kommit att bli hennes bekanta och trygga hem och över dess framtid.

I Hippolytes gallerirum ser vi Kilpeläinens senaste videoverk, Implicated (2016) och : D (2016), som kommenterar vår tids sociala illamående och ojämlikhet. Vid sidan av dessa ses också en serie nya målningar med Cajanus-tema, som konstnären arbetar med under utställningens gång. Hemkänsla skapas i det vita galleriutrymmet bl.a. av broderiverket Home Tweet #ome (2016) och blåbärsakvarellen Oma Soti Mullan Allis (2016). Namnen på verken, som hänvisar till gamla finska och även internationellt kända talesätt och meningar skrivna på inredningstavlor, reflekterar hur det bekanta ofta upplevs som tryggt fastän det främmande och konstiga fascinerar och lockar. Med de sist nämnda verken vill Kilpeläinen hänvisa till den plötsliga känslan av främmandeskap som hon fått uppleva den senaste tiden i sitt hemland och till den flyttningsrörelse som skakat om hela Europa under det senaste året, vars följd blivit att intolerans och protektionistiska tankesätt har fått starkare fotfäste än tidigare.

I Hippolyte studio ses det ensamma fotoverket House & Garden (2016), som har gett namn åt hela utställningen. Verket fungerar som en slags nyckel eller startskott till utställningen, där Kilpeläinen granskar teman såsom ursprung, hem, främmande, otrygghet och utanförskap. I verket ser vi pärmen av en brittisk inrednings- och trädgårdstidning med samma namn från år 1988. På pärmbilden sitter en flicka i sin skoluniform på trappan till ett hus som ser värdefullt ut. Bakom flickan syns en stor målning av en storväxt man klädd i en polsk soldatuniform, stående framför ett dystert landskap. Helfigursporträttet i naturlig storlek föreställer Kilpeläinens forskningsobjekt Cajanus och ännu idag finns målningen i Frankrike hemma hos föräldrarna till flickan på bilden. Vid sidan av fotografiet av porträttet på Cajanus visas i Hippolyte studio också ett verk baserat på ett måttband, med hjälp av vilket besökaren kan jämföra sin egen längd med Cajanus ansenliga mått.

Från och med 5.1.2017 har utställningsbesökaren möjlighet att mata konstnären som arbetar i galleriet, som en del av projektet Taiteilijaa saa ruokkia (Konstnären får matas), ett verk som behandlar konstnärers professionella ställning och anseende samt matens politiska betydelser. Utöver detta ordnas under utställningstiden olika evenemang i galleriet, t.ex. 14.1 en version av Sångmottagande med Finland 100-tema och 28.1 evenemanget Låt oss dricka blåbärssoppa – tillsammans.

 

Heidi Kilpeläinen, som bor i London, tog magisterexamen i konst vid Central Saint Martins College of Art and Design år 2004. Vid sidan av sin karriär som bildkonstnär har Kilpeläinen gett ut tre musikalbum under artistnamnet HK119 på skivbolaget One Little Indian i London. Dessutom har hon designat kläder för sitt eget klädmärke HK119 Imaginature och för Fed Up Collection.

Under de senaste åren har Kilpeläinen hållit separatutställningar både i London och i Helsingfors, bl.a. på Beaconsfield Gallery (2016) och Galleria Huuto (2015). Utöver detta har hennes verk visats på grupputställningar på Nunnery Gallery i London (2016), LACDA – Los Angeles Center for Digital Art i USA (2016), Camden Arts Centre i London (2016) och Supermarket – Independet Art Fair i Stockholm (2016). Kilpeläinen har också deltagit i residens på Beaconsfield Gallery i London (2015) och Helsinki International Artist Programme (HIAP) i Helsingfors (2016). Dessutom har Kilpeläinen framfört sina Sångmottagande-performanser på mottagningscenter i Helsingfors (2015–2016) och på hem för krigsinvalider i Sotkamo sommaren 2016.

text: Kati Kivinen, konsthistoriker och kurator

5.–29.1.2017
HEIDI KILPELÄINEN
House & Garden

Fotogalleri Hippolyte & Hippolyte Studio
Georgsgatan 8–10, innergård, 00120 Helsingfors
+358 9 612 3344, www.hippolyte.fi
Ti–fre 12–17, lö–sö 12–16 (Stängt 6.1.2017)

implicated-300dpi-h-kilpelainen-16

(bild: Heidi Kilpeläinen)