30.1–22.2.2015 Juhana Moisander, Ode till Fadern

Fotogalleri Hippolyte

moisander_oodi_isalle_low_res

 

Juhana Moisanders tredelade verkshelhet Ode till Fadern för betraktaren mitt in i en tävlan mellan tre parter. Då betraktaren stiger in i rummet startas en serie händelser, i vars mitt en sjungande pojke framför en uppvisning dragen till sin spets.

Tematiskt leder Ode till Fadern oss att granska människans tro, myter och behov av att bli hörd. Vi idkar byteshandel med barmhärtighet och nåd. Vi framför våra önskningar till helgon, idoler och andra som tillbeds – ibland försöker vi efterlikna dem. Vår tro fördärvas av ouppfyllda löften och det faktum att vi inte blir hörda.

Ode till Fadern skrattar högt åt människan och dess förebilder, skrattar åt det jordiska livet och alla försök som ingen någonsin lärde sig något av. Men vad är det som slutligen väntar oss? Mörkret smackar med sina läppar när det världsliga och det heliga strider om uppmärksamheten.

Moisander kombinerar videoprojektioner, ljud och objekt för att anpassa verket specifikt till det givna utrymmet och dess arkitektur. Även om verken ofta starkt hänvisar till konsthistoria och det lästa, är arbetet ändå kraftigt förankrat i vardagen som människa. Konstnären uppträder ofta själv som olika rollfigurer i sina verk.

Medan frestelsen och syndafallet interagerar, är de plågsamt enkla skapelserna i rummet fångar i sina egna gester. Moisander närmar sig de grundläggande frågorna: Var dras gränserna för det onda och det goda? Är någon av oss slutligen sin egen herre? Med döden flåsande i nacken leker konstnären med svart humor genom att kasta fram sig för självutvärdering.

 

Juhana Moisander (f.1977) har visat sina videoinstallationer på internationella separat- och grupputställningar. På senare tid har hans verk visats bl.a. på Wäinö Aaltonens museum i Åbo och Finlands fotografiska museum i Helsingfors. Moisander tog magisterexamen i bildkonst på Konstindustriella högskolan i Helsingfors 2007. www.juhanamoisander.com

 

30..1.–22.2.2015
JUHANA MOISANDER
Ode till Fadern

Fotogalleri Hippolyte
Georgsgatan 8–10 innergård, 00120 Helsingfors
+358 9 612 3344, www.hippolyte.fi
Ti–fre 12–17, lö–sö 12–16

 

Bild: Juhana Moisander, Ode till Fadern (detalj), 2015. Tredelad installation: två videoprojektioner, rörelsesensor, ljud, mikrofon, gardin, skor