29.4 – 22.5.2016, Tanja Koponen

Fotogalleri Hippolyte

BYKI-kuvay

 

Förut fanns det en biograf i Hippolytes utrymmen. Jag satt där i mörkret och såg åtminstone Hayao Miyazakis filmer. Min favoritplats var den längst ut i kanten av mittersta raden, där jag kunde luta mig också mot väggen. Min installation Before you know it byggs upp i ett mellanläge mellan den tidigare biografen och det nuvarande galleriet.


Tanja Koponen
är en bildkonstnär från Helsingfors. I sitt arbete intresserar sig Koponen för rummet. Hennes verk breder ut sig i ett utrymme genom att använda sig av rummets egenskaper som en central del av verket. Gränsen mellan konstverket och omvärlden blir otydlig.

I en dunkel plats exponeras föremålen inte för blicken och någonting förblir alltid i skymundan. Rörelse sker försiktigt, fumlande. Dunklet sammanflätas i utrymmet både med verken och med andra människor. Ögonen fungerar annorlunda i dess välde, tillsammans med de andra sinnesorganen. Dunklet blir till en okroppslig förmedlarsubstans, som berör utan att vidröra.  – Kari Yli-Annala

Suomen kulttuurirahasto:s fond för Nyland, Konestiftelsen och Centret för konstfrämjande har beviljat stöd för utställningen.

 

29.4–22.5.2016
TANJA KOPONEN
Before you know it

Fotogalleri Hippolyte
Georgsgatan 8–10 innergård, 00120 Helsingfors
+358 9 612 3344, www.hippolyte.fi
Ti–fre 12–17, lö–sö 12–16
Stängt 1.5 & 5.5.2016