5.–28.9.2014 Salla Lahtinen, howwewanttobeseen.tumblr.com

HWWTBS_Hippolyte_001

5.–28. september 2014
Hippolyte Studio
SALLA LAHTINEN
howwewanttobeseen.tumblr.com

How We Want To Be Seen är ett öppet projekt på internet, som vem som helst fått delta i genom att skicka sitt passfoto och den profilbild man använder i sociala medier till konstnären. Bildparen som visas på utställningen i Hippolyte Studio är ett urval från de ca 50 bilder som samlats in under 20132014. Här jämförs profilbilden som personen själv valt med den regelrätta passbilden. Projektet söker svar på frågorna ”hur vill vi bli sedda?” och ”hur väljer vi att presentera oss själva?”.

Projektet kan ses i sin helhet på adressen howwewanttobeseen.tumblr.com. Man kan ännu delta i projektet under tiden 4.9-31.10.2014. Noggrannare anvisningar för deltagande finns på webbsidan under fliken ”submit”.

Salla Lahtinen (f. 1991) tog bildkonstnärexamen på Saimaan ammattikorkeakoulu (Villmanstrand) våren 2014. Hon är hemma från Lahtis och arbetar för tillfället i Nastola. Lahtinen gör just nu bland annat konstprojekt på internet och animationer. How We Want To Be Seen behandlar, som hennes projekt ofta gör, sociala normer och normer för att uppträda på bild.

(Bild: Salla Lahtinen, 2014)

 

FOTOGALLERI HIPPOLYTE
Georgsgatan 8–10 (innergård), 00120 Helsingfors, FI
+358 9 612 33 44, www.hippolyte.fi
Tis–fre 12–17, lö–sö 12–16