2.–25.9.2016 NIINA VATANEN
Time is a Triangle

Gnomon II

”…Begreppet tid har betydelse endast i världsalltet; tiden innan världsalltet var bara ett ord utan betydelse”

Stephen Hawking, Kosmos – en kort historik

Ljusets resa från solen till jorden tar ungefär åtta minuter. Från den som ligger längst bort av de galaxer vi kan urskilja med blotta ögat, Andromeda, förflyttas ljuset till vår planet på 2,5 miljoner år. Tack vare den fördröjning som skapas av ljusets extrema hastighet kan vi genom att betrakta stjärnhimlen se rakt in i det förflutna. Tiden är ett mysterium, som vi sedan begynnelsen försökt lösa både genom vetenskapen och genom konsten. I september visar Hippolyte Studio Niina Vatanens installation Time is a Triangle, som består av hennes nya verk. I verkets alla delar upprepas försöket att avbilda tiden och vår förnimmelse av tid.

Vatanen bygger i Hippolyte Studio en helhet bestående av fotografier, video och text. Utställningens namn anspelar både på konstverkens visuella värld och på matematiken, med hjälp av vilken man försökt lösa tidens gåta ända sedan det tidiga Egypten. Den grekiska filosofen Pythagoras och hans anhängare undersökte kontinuerligt naturen och dess fenomen och försökte förklara allt med hjälp av matematik. På ett personligt plan är upplevelsen av tid mera mångbottnad än matematiska ekvationer – unik för alla och envar. Även om människan fysiskt är bunden till tiden kan tiden överskridas på tankenivå.

Ett centralt element i Vatanens verkshelhet är den käpp som fungerar som solurets visare, gnomon. På bilderna, som är tagna olika dagar och klockslag, ritar solen med hjälp av käppens skugga en osynlig triangel. Skuggan av den gnomon som tagits till utställningsutrymmet förflyttar sig däremot inte. Förstenad av det konstgjorda ljuset visar den bara en tid som stannat.

I fotografiet är tiden en del av redskapets karaktär. Där kameran stannar upp tiden i hundra dels sekunder plockar videon bitar ur dess ström. Utställningens fotografiska videor visar molnens långsamma förändring och havets eviga rörelse. Videons och betraktarens tid löper i samma takt, vilket skapar en betonad upplevelse av tidens förlopp.

Time is a Triangle är ett pussel av tidsstycken, som strävar till en upplevelse av rum, tid och plats. Texten som hör till installationen är skriven av författaren Marjo Niemi och har fötts i dialog med konstnären. Utställningens andra del, Khronos, ses på Forum Box hösten 2017.

Niina Vatanen är bildkonstnär från Helsingfors. Hon tog examen vid Konstindustriella högskolans avdelning för fotokonst år 2008. Frågor som berör tid, minne och seendets och förnimmandets problematik har länge varit centrala i Vatanens arbete. De senaste åren har Vatanen arbetat med arkivmaterial, vilket ytterligare har fördjupat hennes intresse för dessa frågor.

Vatanens debututställning Punainen kirje (ja muita tunnustuksia)Ett brev i rött (och andra bekännelser) visades på Fotogalleri Hippolyte i december 2006. Efter det har hennes arbeten varit utställda på många gallerier, museer och fotofestivaler i Finland och utomlands, bl.a. i Tyskland, Holland, England, Nord-Irland, Grekland, Ryssland och Syd-Korea. Förra året visade fotomuseet C/O Berlin ett brett urval av Vatanens verk i den retrospektiva separatutställningen Beyond the Visible Surface.

Vatanen har publicerat två böcker tillsammans med det tyska förlaget Kehrer Verlag: Archive Play (2014) tillsammans med Hertta Kiiski och A Room’s Memory/Huoneen muisti (2013). Hennes verk finns bl.a. i Saastamoinens stiftelses, Finlands fotografiska museums och Statens konstsamlingar samt i privata samlingar i Finland, Tyskland och Frankrike. Vatanen bor och arbetar i Helsingfors.

Centret för konstfrämjande har understött utställningen.

2.–25.9.2016
NIINA VATANEN
Time is a Triangle

HIPPOLYTE STUDIO
Georgsgatan 8–10, innergård, 00120 Helsingfors
+358 9 612 3344, www.hippolyte.fi
Ti–fre 12–17, lö–sö 12–16

(Bild: Niina Vatanen, Gnomon II, 2016)