Gil & Moti Love for All
Hatred for None

25.5.–17.6.2018

Fotogalleri Hippolyte

Utgångspunkten för installationen Love for All Hatred for None är Gil & Motis självutnämnda rädsla för religion, där särskilt den islamska tron blir ett problematiskt ämne att närma sig för det manliga paret med judisk-israelisk bakgrund. Namnet på utställningen har blivit lånat från Ahmadiyya-muslimska samfundets solidaritetskampanj mot extremism. Gil & Motis arbete bjuder in betraktaren att fundera på det politiska tillsammans med det personliga – hur någons trygghet blir andras osäkerhet när attityder grundade på rädsla bäddar för diskriminerande handlingar.

Utställningen är uppbyggd kring två videoverk: ”In Your Shoes” och ”Heart Whisperer”, som filmats i Köpenhamn, Danmark och i Åbo, Finland mellan åren 2011 och 2015. Det två videoverken visar konstnärerna Gil & Moti som blir mottagna av medlemmar i lokala muslimska samfund. Diskussionerna mellan männen i videorna kretsar kring teman som tro, konst, kärlek och sexualitet. Konstnärernas öppna nyfikenhet och ärlighet gällande sina egna fördomar används som ett sätt att förebygga missförstånd och skapar rum för möten och dialog som kan vara svåra att uppnå även om man har endast goda avsikter. ”Stöd vilken som helst konstruktiv strävan för att förbättra mänskligheten”, är ett citat ur en av videorna och fungerar som utgångspunkt för det platsspecifika verket ”Share your belief”, som bjuder in besökarna att uttrycka sina egna tankar genom att skriva dem i galleriutrymmet.

Rädslan för religion, som Gil & Moti uttrycker i sina verk, är en av de bidragande orsakerna till i att verken känns så angelägna ännu några år efter att de skapats. Samtidigt som konstnärernas rädsla bearbetas med öppet sinne och en vilja att komma över den, genom att bekanta sig med andra levnadssätt, så härstammar rädslan ändå från samma oro inför det okända som – underblåst av okunskap – leder till hat. Trots att förhållandet till religion i det väldigt sekulära Skandinavien är mer eller mindre ljummet har just rädslan för religion skickligt använts inom uppkomsten av högernationalistiska rörelser i Finland och runtom i Europa. Den utbredda känslan av rädsla, som folk upplever i relation till en mängd olika skeenden som verkar okontrollerbara – oberoende om det är global uppvärmning, arbetslöshet eller flyktingkris – är en tacksam grogrund för det hat som används i den nationalistiska retoriken.

Den Rotterdambaserade konstnärsduon Gil & Moti har arbetat ihop sedan 1998 och är känd för sitt unika sociala engagemang där delandet sinsemellan är ett pågående experiment, på ett visuellt, mentalt och fysiskt plan. Till deras praxis hör att alltid klä sig likadant, aldrig vara åtskilda, att dela plånbok, telefon och nyckelknippa. Som konstnärer, homosexuellt par, judiskfödda och (ex)israeliska immigranter i Europa, bidrar de till den kritiska kulturdebatten kring identitet, människorelationer och normer som reglerar social existens. Genom småskaliga ingripanden lyfter Gil & Moti fram viktiga sociopolitiska problem såsom diskriminering, social marginalisering och rasism. Duon varierar lätt mellan olika uttryckssätt, från fotografi, målning och video till performanskonst och installationer. www.gilandmoti.nl

bild: Gil & Moti, Support Any Constructive Cause for the Betterment of Humanity, 2015

p.s. Man kan också se Gil & Motis konst i Åbo! Utställningen The Donkey Without a Tail är öppet i Aboa Vetus & Ars Nova till 5.8.2018.

 

Gil & Moti
Love for All Hatred for None

25.5.–17.6.2018
Fotogalleri Hippolyte
Öppet: tis–fre 12–17, lö–sö 12–16

Utställningen ordnas i samarbete med HIAP – Helsinki International Artist Programme.