Värinä Manual 27.4.–20.5.2018

Fotogalleri Hippolyte & Hippolyte Studio

Utställningen Manual ger betraktaren en inblick i fotokonstens rum och situationer. Den behandlar också mera allmänt vardagliga och innehållsmässiga frågor i bildkonstnärens arbete. Konstnärens arbetssätt, material, utrymmen och tidsanvändning flätas samman på ett anmärkningsvärt sätt i jämförelse med vardagen hos många andra yrkesgrupper. I utställningen på Hippolyte deltar tio konstnärer, som på ett eller annat sätt använder fotografin som uttryckssätt i sitt arbete. Konstnärerna är alla medlemmar i Värinä – Fotokonstnärernas förbunds andelslag för färgframkallning. Utställningen har sammanställts i en kollektiv process där deltagarna tittat på verken och skisserna, diskuterat dem och delat olika arbetsskeden med sina kolleger. Vikten av utrymmen som utgår från konstnärerna, såsom Värinä och Hippolyte, ligger i att de erbjuder konstnärerna en möjlighet till kollegialt stöd i ett annars ganska ensamt arbete.

Grunddragen i det konstnärliga arbetet syns också i de verk som valts till utställningen. Arbetets oskiljaktighet från det övriga livet visar sig t.ex. i verk som behandlar familjen. En vardaglig bild ur familjealbumet blandas ihop med, eller utvecklas till en del av den konstnärliga produktionen. Också fotograferandets utveckling mot en mera vardaglig del av livet syns i verken, som utnyttjar bl.a. mobilbilders karaktär av anteckningar. Samtidigt bygger det ständiga dokumenterandet av vårt liv och vår omgivning upp ett alldeles nytt sorts visuellt arkiv över vardagen.

Teknikerna för att framställa och presentera fotografier och deras förhållande till omgivningen lyfts också fram som ett starkt tema i utställningen. Att producera fotografier kräver stora mängder ädelmetaller, kemikalier, papper, olja osv. Det gör att konstnärens val av teknik kan hamna på kollisionskurs med de etiska värderingarna. Sökandet efter lösningar till de här problemen är bakgrund till många av verken. Fotografiet verkar ändå fortfarande stå utan motstycke i förmedlandet av ideologiskt innehåll, i och med dess uppenbara direkthet och möjlighet att fungera som bevis. Har vi ännu idag lättare att se, förstå och ta till oss miljöförhållanden då vi ser dem liksom med egna ögon, förmedlade genom ett fotografi?

Värinä är ett andelslag grundat av fotokonstnärer och erbjuder konstnärerna möjligheten att framkalla och kopiera själva, i de egna utrymmena med egna redskap. Andelslaget har i sina utrymmen i Vallgård i Helsingfors både apparatur för analog färgkopiering och digital printning. Kopieringsprocessen som en del av arbetet har olika betydelse för konstnärerna, men förvaltandet av den egna arbetsprocessen ger möjlighet att också använda den som en del av det konstnärliga arbetet. Samtidigt möjliggörs även lek och experimenterande, vilket kan främja nya insikter som kan fungera som stöd eller t.o.m. utgångspunkt för konstnärens arbete.

Utställningens teman behandlas också i en essä av författare Antti Nylén som publiceras på vernissagen för utställningen. Nylén modererar också ett samtal som ordnas i samband med utställningen torsdag 3.5 kl. 17.

 

Manual
Petri Anttonen,  Jari Eklund, Yehia Eweis, Jenni Haili, Tiina Itkonen, Tuukka Kaila, Petri Kuokka, Raakel Kuukka, Viivi Nieminen, Sanni Seppo

27.4–20.5.2018
Fotogalleri Hippolyte & Hippolyte Studio
Öppet: tis–fre 12–17, lör–sön 12–16

Tack:
  

Viivi Nieminen, Boll, 2018 (Bild: Jenni Haili)