29.6–28.7.2017 Ulla Kokki & Johanna Heikkilä, To Whom It May Concern

Hippolyte Studio

Ulla Kokki: I don't believe in you 2014 55 x 38 cm pigmenttivedos paperille Editio 5 + 2 AP

To whom it may concern är ett uttryck, med vilket man tilltalar en okänd mottagare. Ulla Kokkis och Johanna Heikkiläs utställning i Hippolyte Studio är också en gest riktad till den som upplever verket. Bilden får sin början när man sträcker sig utanför sig själv och med verken i utställningen sträcker sig konstnärerna mot sina läsare och tittare. Utställningen består av bilder och texter som gestaltar varande, avbildande, kärlek, seende, saknad och försvinnande.

Verken i utställningen granskar också själva fotograferandet – att ta bilden – och essensen av seendet. I bilderna är det inte fråga om att fånga något avgörande ögonblick, eller om perfekt timing, utan om tiden och dess gång. En bild är alltid ett försök att samtidigt vara närvarande i nuet och senare på ett annat ställe. Ulla Kokki och Johanna Heikkilä frågar i sin utställning hur den gångna tiden kan vara närvarande fastän den ändå är utom räckhåll. I fotografiet finns upplevelsen av ett unikt ögonblick, men samtidigt möjliggörs upprepning av ett ögonblick som redan varit.

Bildkonstnärerna Ulla Kokki (f.1992) och Johanna Heikkilä (f.1986) bor och jobbar i Helsingfors. Kokki och Heikkilä har arbetat tillsammans sedan 2014 och närmar sig fotograferandets karaktär ur sina egna synvinklar. Utgångspunkterna för deras samarbete är villkorslöshet och lätthet. Heikkiläs arbete känns ibland som ett adjö till fotografiet, även om man knappast helt kan släppa dess betydelse. Kokki ser längre bort och försöker närma sig en möjlig bild. Konstnärernas verk har visats i gemensamma utställningar bl.a. på Titanik-galleriet i Åbo och Galleri Lappviken i Helsingfors.

Kokki och Heikkilä tog båda examen i bildkonst vid Åbo yrkeshögskolas Bildkonstakademi år 2015. Ulla Kokki studerar för tillfället på magisterprogrammet i fotokonst på Aalto-universitetet och Johanna Heikkilä påbörjar sina studier på Bildkonstakademin i Helsingfors inkommande höst.

Utställningen har fått understöd från Centret för konstfrämjande och Esbonejdens kulturstiftelse.

29.6–28.7.2017
ULLA KOKKI & JOHANNA HEIKKILÄ
To Whom It May Concern

Hippolyte Studio
Georgsgatan 8–10, innergård, 00120 Helsingfors
+358 9 612 3344, www.hippolyte.fi
Mån–fre 12–17 (lö–sö stängt)

image: Ulla Kokki, I don’t believe in you, 2014