3.–26.2.2017 Jouko Lehtola, Some Girls & Nuori Sankari -priset

www_lehtola_C4T9865

 

På Hippolyte i februari ställer Jouko Lehtolas Stiftelse ut en serie dokumentära verk som inte tidigare visats, av fotografen Jouko Lehtola som avled år 2010. I samband med utställningen offentliggörs också för första gången Jouko Lehtolas Stiftelses Nuori Sankari-pris (Ung hjälte) till en ung fotograf. Pristagarens utställning visas i Hippolyte Studio.

Lehtola fotograferade verken i serien Some Girls i Barcelona och Bangkok år 2008, två år innan han dog. De transsexuella sexarbetarna på bilderna fotograferade Lehtola omkring Camp Nou i Barcelona och i Patpong i Bangkok. Serien innebar Lehtolas återvändande till porträtt efter en lång konceptuell period. Avbildandet av människor var det ämne där hans karriär tagit sin början och att berätta människors historier genom bilder fascinerade honom fortfarande. Helheten, bestående av mer än 20 verk som inte visats tidigare, har kuraterats av forskaren Annamari Vänskä.

Nuori Sankari – Jouko Lehtolas stiftelses pris tilldelas Joel Karppanen

Samtidigt offentliggör Jouko Lehtolas Stiftelse vem som är den första Nuori Sankari-pristagaren. Nuori Sankari – Jouko Lehtolas Stiftelses pris för unga dokumentärfotografer, som fått namn efter Lehtolas kända bildserie, beviljas till en lovande fotograf med passionerat arbetssätt i början av sin karriär. En del av priset är en utställning i Hippolyte Studio. Pristagaren har valts av konsthistoriker Asko Mäkelä och fotograf Maija Tammi på uppdrag av Stiftelsens styrelse.

 

Dokumentär fotografi producerar och förmedlar kunskap om världen. Utställningshelheten som nu visas strävar till att lyfta fram den dokumentära bildens kraft också genom kringprogram. I utställningen ingår två diskussionstillfällen som behandlar utställningens teman och ett försäljningstillfälle för Jouko Lehtolas verk.

Onsdag 8.2.2017 kl. 17.30 Diskussionstillfälle: Mångfalden av genus och normalitetens utveckling
(diskussion på finska)

Lördag 25.2.2017 kl. 15.00 Diskussionstillfälle: Dokumentärfotografiets framtid
(diskussion på finska)

Under samma lördag ordnas också försäljningstillfälle för Jouko Lehtolas bilder. På den tysta auktionen kan besökaren under dagen titta på verken som är till salu och ge skriftliga bud. Dagens högsta bud avgör försäljningspriset.

 

Jouko Lehtola (1963–2010) blev känd i mitten av 1990-talet bl.a. för sina dokumentära fotografier och han hör till 2000-talets mest uppskattade konstutövare inom fotografi i Finland. Lehtola hade i sitt testamente förordnat grundande av en stiftelse i hans namn och Jouko Lehtolas Stiftelse grundades år 2011. Stiftelsens syfte är att stöda unga fotografer inriktade på dokumentärfoto och att upprätthålla och värna om spridning av och kännedom om Lehtolas konst. www.joukolehtola.com

 

3.–26.2.2017
JOUKO LEHTOLA, Some Girls &
NUORI SANKARI – Jouko Lehtolas Stiftelses pris för unga dokumentärfotografer

Fotogalleri Hippolyte & Hippolyte Studio
Georgsgatan 8–10, innergård, 00120 Helsingfors
+358 9 612 3344, www.hippolyte.fi
Ti–fre 12–17, lö–sö 12–16

(bild: Jouko Lehtola, ur serien Some Girls, 2008)