4.-27.8.2017 Suvi Härkönen, Let Them

Fotogalleri Hippolyte

Suvi Harkonen Let Them 2017 ISuvi Härkönens utställning som visas i galleriet i augusti utnyttjar vatten, ljus och ljud – element som konstnären även använt i sina tidigare verk. I den nya installationen på Hippolyte gestaltar Härkönen karaktären hos inbördes samverkan mellan privilegium, position och rädsla.

I verket som kommer att visas på Hippolyte fortsätter Härkönen arbeta med samma element som i sitt tidigare verk Robotar drömmer inte, som hon visat två versioner av åren 2015 och 2016. Vattenbassängen, ljudet och ljuset skapar en ny installationshelhet som denna gång även omfattar element av skulptur, t.ex. ett bubblande torn som stiger upp ur bassängens mitt.

Vattnet i bassängen, som täcker största delen av galleriutrymmets golv, är mörkt och ogenomträngligt för blicken, men ytans rörelser skapar reflektioner på galleriets väggar. Vattnet förändrar sin betydelse genom att spegla betraktarens sinnesrörelser och förväntningar. Det visar sig som ett stilla och mörkt okänt, men skapar med vågrörelser gnistrande mönster omkring sig. Vattnet isolerar tornet i mitten till en liten ö, som en vallgrav. Betraktaren kan vidröra vattnets stilla yta, men når inte formationen som stiger upp från vattnet.

Tyngdpunkten i Suvi Härkönens verk ligger i upplevelsen. Hennes installationer skapar miljöer istället för tydligt definierade objekt. Betraktaren, eller snarare den som upplever verken, stiger in i verkets mitt och bidrar till verket som en slags deltagare eller påverkare. Samtidigt upprepas och förverkligas även olika teman kring maktförhållanden i Härkönens verk.

Suvi Härkönen (f. 1982) utexaminerades som bildkonstnär från Konstinstitutet vid Lahtis yrkeshögskola år 2011 och tog magisterexamen i konst med huvudämnet visuell kultur vid Aalto-universitetet år 2014. Härkönens verk har visats på separat- och grupputställningar runtom i Finland sedan år 2007. Sommaren 2015 designade hon Pori World Expo-evenemanget/utställningskonceptets paviljong, en installation för det offentliga rummet vid Centralplanen i Björneborg.

Utställningen har erhållit stöd från Alfred Kordelins stiftelse och Stiftelsen Paulon säätiö.

PauloKordelin