5.–28.2.2016 Tanja Konstenius, Alles goed

Hippolyte Studio

alles-goed-konstenius-press-002

Tanja Konstenius Alles goed (Allt är okej) närmar sig temat annorlundaskap genom språket, som är en stark del av människans identitet. Språket är ett medel som uttrycker vem vi är, som separerar och förenar. Genom att lära oss ett nytt språk antar vi ofrivilligt en roll när vi tar till oss innehållet i det nya språket.

I videoverket med två kanaler befinner sig en man från Ghana mellan det kända och det okända. En av projektionerna följer hans holländskspråkiga improvisation och den andra visar hans boendemiljö i en förort till Amsterdam i Nederländerna. Videoinstallationen skildrar en obalans mellan en person och dennes omgivning. Den undersöker förflyttning och de små steg människor tar för att bli del av en gemenskap.

Tanja Konstenius (f. 1982) är en bildkonstnär baserad i Amsterdam. Konstenius arbete fokuserar främst på fotografi och video och tar ofta formen av porträtt på ett eller annat vis. Konstenius bakgrund ligger i både porträtt- och dokumentärfotografi. ”Jag tycker om att förenkla bilderna för att framhäva det viktigaste, personen och hennes eller hans känslor. Då jag studerat sättet på vilket människor presenterar sig själva med hjälp av kameran, har jag blivit intresserad av handlingars performativitet. Jag är särskilt intresserad av människor som tvingats flytta såsom jag själv, falska identiteter och främlingskap”, berättar Konstenius om sina arbetsmetoder.

Utställningen har fått stöd av: AVEK/Elena Näsänen

5.–28.2.2016
TANJA KONSTENIUS
Alles goed

FOTOGALLERI HIPPOLYTE
Georgsgatan 8–10 innergård, 00120 Helsingfors
+358 9 612 3344, www.hippolyte.fi
Ti–fre 12–17, lö–sö 12–16

(bild: Tanja Konstenius, videostill ur Alles goed, 2015)