Matthew Cowan para field notes 6.–22.4.2018

Fotogalleri Hippolyte & Hippolyte Studio

Matthew Cowans utställning är som en slags anteckningsbok över konstnärlig forskning om gamla seder och traditioner på landsbygden. Sett ur ett konstgalleri i centrala Helsingfors synvinkel lyfter utställningen fram den föreställda tröskel som det innebär att övergå till den rurala världen. para field notes är den sjätte i raden av utställningssamarbeten mellan Fotogalleri Hippolyte och Saari gårds residens.

Utställningen innehåller installationer av hö och andra material bekanta från landsbygden. Kombinerade med fotografier och videon av växter, djur och föremål relaterade till folklore, formar de ett landskap av olika föreställningar om ”det rurala”. En del föremål är från Tavastila hembygdsmuseum i byn Mietois i västra Finland. De erbjuder en direkt koppling till tiden då de var en del av det dagliga livet. En del av videoklippen har också framställts i samarbete med Mynämäki manskör.

Sedan en tid tillbaka har Matthew Cowan i sitt konstnärliga arbete utforskat närvaron av aningen malplacerade, gamla seder och vidskeplighet i vår tid. Då han under sin vistelse på Saari gårds residens undersökte folklore och lokalhistoria upptäckte han på väggarna i Kalanti kyrka något som verkade vara bilder på djävulen, målade av Petrus Henriksson i slutet av 1400-talet. Figurerna i bilderna, som blickar ut över folket, visade sig vara ”para” – en övernaturlig varelse, som egentligen inte är ond, men hörde till en paneuropeisk tradition av mjölktjuvar. Para kunde skapas av vanligt hushållsmaterial och väcktes till liv genom en magisk ritual. Syftet var att skapa välstånd, vilket i praktiken innebar mjölk och smör för den som ägde ”para”, eftersom man trodde att varelsen sög mjölk ur spenarna på grannens kor, bar hem den i sin mage och släppte ut den som en slags spya eller avföring i en smörkärna. Det var också väldigt vanligt att man trodde att mjölken blev till smör i paras mage. Para är en konkret tillämpning av en gammal föreställning om att turen är begränsad. I utställningen får besökarna känna närvaron av para ovanför sina huvuden, på liknande sätt som kyrkobesökarna i Kalanti både nuförtiden och för femhundra år sedan.

Den särskilda sedvanan att försöka se till att de begränsade resurserna av tur skulle samlas hos just en själv finns närvarande i många av verken som visas på Hippolyte. Det är väldigt lämpligt att utställningen hålls just på våren och öppnar precis efter påsken, som varit en viktig tid med tanke på temat. Slutet på en lång vinter närmar sig och förberedelser för sommaren kan börja. Historiskt sett finns det många seder kring denna tid på året, för att skydda sig mot farorna med att släppa ut djuren ur ladugården alltför tidigt. Våren är också en tid då ormar vaknar ur sin vinterdvala. Hanarna kommer först ut för att vara i solen och värma sig och snart, när vädret sakta värmer upp marken, får de sällskap av honorna. Ormens kluvna tunga hjälper den att ”lukta” på sin omgivning i tre olika dimensioner då den rycker från sida till sida. Ormhanar har också s.k. hemipenis, en penis som är kluven på liknande sätt som tungan.

De flesta av oss lever inte i en värld där dessa naturliga system har ett samband med vår vardag, men för inte så länge sedan var situationen annorlunda. För bara några århundraden sedan levde största delen av Europas befolkning i små jordbrukssamhällen. Det här gjorde att människor kopplade folktro, vidskeplighet och magiska föremål till förmågan att skapa ”tur” med hjälp av naturen och till att försöka påverka händelser i framtiden. Även om konceptet att skapa tur genom vidskeplighet ännu är trovärdigt för oss som lever på 2000-talet så har många av dessa seder sitt ursprung i ett helt annat sätt att försöka försäkra sin överlevnad, genom att framgångsrikt producera föda och att avla både djur och människor.

Matthew Cowan (född i Nya Zeeland) är en bildkonstnär verksam i Berlin och Helsingfors, vars arbete kretsar kring traditionella europeiska folkseder. Hans verk består av fotografier, videoverk, installationer och performanser, som spelar på det underliga i populariteten hos urgamla folkseder i dagens värld.

I Europeiska samhällen har människor ett egendomligt förhållande till folkseder som dels innebär obehag över det som varit och dels fascination över det spektakulära i urgamla ritualer. När Cowan undersöker hyllandet och utförandet av folkseder och traditioner är ett centralt tema humor och det subversiva – omvändandet av sociala strukturer. Denna humoristiska omkastning är nyckeln till förståelse för människors njutning i folkseder och rituella traditioner.

Många av Matthew Cowans senaste utställningar har innehållit konstnärlig respons på artefakter och föremål i museisamlingar. Konstnären djupdyker bland strukturer som formar uppfattningen om det förflutna och undersöker på nytt sådant som framlagts som bevis i förmedlandet av identitet inom historien. Hans verk kan ses som skämtsamt återskapande av handlingar inom folktro, som spelar med rituella element som ger människor en koppling till det förflutna.

Matthew Cowan vistades på Saari-residenset första gången 2013 och senare som inbjuden konstnär från hösten 2016 till våren 2017. Han är för tillfället doktorand på Bildkonstakademin vid Konstuniversitetet i Helsingfors.

Läs mer om Matthew Cowan och lär dig mer om Saari-residenset (på engelska).

 

Matthew Cowan
para field notes

6.–22.4.2018
Fotogalleri Hippolyte & Hippolyte Studio
Öppet: tis–fre 12–17, lör–sön 12–16