13–31.8.2014 Hippolyte och Saaris gård förevisar: The Bill Burns Show

Fotogalleri Hippolyte

The Bill Burns Show i augusti är en fortsättning på utställningssamarbetet mellan Hippolyte och Saaris gård.

Kanadensaren Bill Burns verk studerar konstvärldens maktstrukturer ur ett både humoristiskt och kritiskt perspektiv.De fokuserar på relationerna mellan konstmarknaden, naturen och politiken; friktionen mellan natur och industrialisering är ofta starkt närvarande.

Burns kommenterar konstmarknaden och dess ekonomi som en del av konstvärldens maktstrukturer. Han vill synliggöra ett oberäkneligt och exceptionellt system. I sin analys av konstmarknaden och efterfrågan på konst talar Burns bland annat om den s.k. Veblen-effekten. Begreppet syftar på ekonomen och sociologen Thorstein Veblens teori om produkter vilkas efterfrågan växer då priset stiger.

I sina verk vädjar Burns ofta till berömdheter inom konstvärlden. Han förtecknar, åberopar och rentav bönfaller berömda kuratorer, museichefer och andra ”kändisar” inom konstvärlden.

Trots sitt kritiska grepp och sitt ifrågasättande av konstvärldens maktstrukturer värdesätter Burns samtidigt de personer och institutioner han nämner. Utställningen manar oss till skärskådan av de strukturer, traditioner och institutioner som omger oss.

På Hippolyte ställer Burns ut förutom fotografier, akvareller och miniatyrer också ett pinfärskt trekanaligt videoverk. I samband med utställningen ordnas dessutom öppna diskussioner kring teman som utställningen aktualiserar.

Bill Burns (Toronto) är konstmagister från Goldsmiths’ College i London 1988. Hans verk har visats bl.a. på MoMA i New York, Stedelijk Museum i Amsterdam, Seoul Museum of Art i Korea, ICA i London samt KW i Berlin. Han har också deltagit i biennaler i Havanna och i Ushuaia i Argentina.

The Bill Burns Show är den andra utställningen inom ramen för det samarbete som Hippolyte och Saaris gård inledde 2013. Saaris gård är ett konstnärs- och forskarresidens i Mynämäki som drivs av Konestiftelsen. Burns arbetade på residenset 2012.

 

Diskussioner

Torsdag
14.8.2014, 17.00
Bill Burns, Taru Elfving & Marja-Terttu Kivirinta
diskussionen på engelska

Fredag
22.8.2014, 17.00
Moderator: Jussi Koitela
diskussionen på finska

 

BILL BURNS
The Bill Burns Show 13–31.8.2014
Öppet: ti–fre 12–17, lö–sö 12–16

FOTOGALLERI HIPPOLYTE & HIPPOLYTE STUDIO
Georgsgatan 8–10 (innergård), 00120 Helsingfors, +358 9 612 33 44, www.hippolyte.fi

 

06_Bill_Burns_ExplainingCelebrityLogstoMembersof the Board copyBill Burns, Meeting of the Board (after Brion Gysen and William Burroughs), 2011.