Pasi Rauhala Fragmented Reality 3.–26.8.2018

Fotogalleri Hippolyte

Verken i Pasi Rauhalas interaktiva installation reagerar på besökarens rörelser och handlingar i utställningsutrymmet. Utgångspunkten för utställningen har varit den aktuella diskussionen om den förändrade upplevelsen av sanning då mängden tillgänglig information ökar. På samma vis som algoritmer formar innehållet på sociala medier baserat på användarens vanor påverkar i betraktarens närvaro och val i rummet den sanning och de referensbilder som utställningen presenterar.

Pasi Rauhalas utställning Fragmented Reality frågar om verkligheten kan visa sig för oss som något annat än en splittrad och personlig upplevelse och vilka följder det kan ha om man skrotar värdet av sanning? När vi blir mer medvetna om hur den information vi får, oberoende mängd, fortfarande är lika utvald som förut blir tanken om verklighet kanske mera oklar och oåtkomlig än tidigare. I en värld förvrängd av falska nyheter, klickrubriker och content marketing är det lätt att förväxla åsikter och sanning med varandra.

Då fotografiet omvälvt vårt perspektiv på förmedlande av verklighet redan för länge sedan erbjuder virtuell och förstärkt verklighet som en förlängning till fotografin nya möjligheter att uppleva vyer som överskrider den egna verkligheten. Också artificiell intelligens utmanar vår förståelse för vad som ses som verkligt och möjligt. Visuellt påminner Pasi Rauhalas verk delvis om en grafisk presentation av något som våra egna sinnen inte förmår uppfatta. I projektionen som reflekteras på galleriets väggar mäter linjer, som förändras baserat på besökarens rörelser och gärningar, kanske ett fantasiväsens erfarenhets- och upplevelsevärld – en slags verklighet främmande för oss, dit människans sinnen inte har tillträde. Samtidigt reagerar verken i utställningen också på varandra och utesluter människan från kommunikationen mellan apparaterna.

Pasi Rauhala är en multidisciplinär bildkonstnär som bor och arbetar i Lojo. I sina verk behandlar han frågor kring vardagens verklighet. Rauhala använder sig av både mediekonstens nyaste tekniker och återvinningsmaterial och nostalgiska föremål. Typiskt för hans verk är lek med proportioner och en humor som omger allvarliga ämnen. Pasi Rauhalas verk har visats både i Finland och utomlands i separat- och grupputställningar sedan år 2004. www.pasirauhala.fi

Utställningen har fått stöd av Centret för Konstfrämjande: Kommissionen för audivisuell konst och Nylands konstkommission.

 

Pasi Rauhala
Fragmented Reality

3.–26.8.2018
Fotogalleri Hippolyte
Öppet: tis–fre 12–17, lö–sö 12–16