28.10–20.11.2016 Hanna Maria Anttila, De sista fåglarna

anttila_viimeiset_linnut_1

Hanna Maria Anttilas mediakonstverk De sista fåglarna är en hyllning till den industriella glasblåsartraditionen och glasblåsarens hantverk. Verket är i huvudsak fotograferat i Notsjö där Finlands äldsta glasfabrik fungerade fram till år 2014. I centrum av berättelsen finns den unga glasblåsaren Kirsi Anttila med familj.

Kärnan i glasblåsarens arbete är känslig motorik, snabb reaktionsförmåga och handarbete i kombination med förhandlande med designern som formger föremålet. Kirsi Anttila arbetade på fabriken i Notsjö i över 10 års tid och samarbetade bl.a. med designern Oiva Toikka.

Fabriken i Notsjö hade en betydande ställning inom produktionen av finskt konstglas och efterkrigstida design samt uppbyggandet av ett nationellt varumärke. Glasfabriken fungerade som områdets huvudnäring och formade hjärtat av Notsjö by i över 200 års tid. Den på glashantverk specialiserade bygemenskapens svanesång började år 2013 i och med glasfabrikens samarbetsförhandlingar.

Notsjö by är ett typexempel på ett litet samhälle som förlorar sin näring baserad på specialkunnande som en följd av globalisering och krav på effektivering. Förändringarna i Kirsis omgivning vittnar om en bredare samhällelig förändring som berör oss alla. De sista fåglarna följer de sista arbetsdagarna på Notsjö fabrik, Kirsis familjs liv, byskolans sista vårfest och fabriken som töms.

Hanna Maria Anttila (f. 1974, Savonlinna) är konstnär och producent. Hon bor och arbetar i Helsingfors. Anttila är intresserad av hur samhälleliga förändringar syns i människors vardag och i detaljerna i våra liv. Typiskt för hennes verk är, förutom eftertänkta bilder, en noggrannhet gällande form och rytm. Vid sidan av sitt konstnärliga arbete fungerar Hanna Maria Anttila som verksamhetsledare för AV-arkki, distributionscentret för finländsk mediakonst. www.hannamaria.net

Produktionen av verket har fått understöd från Centret för konstfrämjandes audiovisuella konstkommision och AVEK / Elena Näsänen.

 

28.10–20.11.2016
HANNA MARIA ANTTILA

De sista fåglarna

HIPPOLYTE STUDIO
Georgsgatan 8–10, innergård, 00120 Helsingfors
+358 9 612 3344, www.hippolyte.fi
Ti–fre 12–17, lö–sö 12–16

 

(Bild: Hanna Maria Anttila, videostill ur De sista fåglarna, 2016)