Helinä Hukkataival Barbie och jag 27.11.–31.1.2021

Hippolyte Studio

I Helinä Hukkataivals utställning Barbie och jag håller kvinnan på fotografierna – konstnären själv – en Barbie-docka i sina händer. Istället för docklekar studerar Hukkataival de känslor och tankar som en gammal kvinna och Barbie-dockan, det oföränderliga idealet för ungdom och skönhet, väcker.

Fotoperformansserien som nu visas i Hippolyte studio i Rom, började Helinä Hukkataival fotografera i Rom, i Circolo Scandinavos nordiska residens. Det speciella ljuset och rummet inspirerade till att pröva på något nytt. I de utställda fotografierna och i videoverket Inre skönhet 2 för en åldrande kvinna och en Barbie-docka en intensiv dialog. För Hukkataival fungerar en performativ bild som utgångspunkt för en berättelse som publiken fritt kan bygga på. Hukkataival lekte aldrig med Barbie-dockor, de fanns inte i hennes barndom. Senare var konstnärens egen son inte intresserad av docklekar, och knappast skulle hon heller ha gett honom denna “fula” och “oproportionerliga” docka.

Genom performansen har Hukkataival funnit sitt eget perspektiv på denna symbol för evig ungdom. Hukkataival deltog i performansfestivalen Venezia Live 2017 med sin uppvisning Flashing Barbie, där hon på en livlig gata blottade en Barbie-docka som hängde runt hennes hals. Reaktionerna hos de mötande var oftast förvånat roade. Performansen samt inbjudan att delta i Streching Time, en utställning i Mexico som behandlade ålder och åldrande (Museo del Metro, Mexico City 2019), ledde till skapandet av videoverket Inre skönhet.

Helinä Hukkataival har arbetat som bildkonstnär sedan 1969 och parallellt som bildkonstlärare fram till 2001. Det personliga är politiskt i Hukkataivals skapande. Hennes verk utforskar ofta universella fenomen genom personliga upplevelser. Konstnären synliggör små händelser, finkänsliga toner och förhållanden, som till och med obemärkt påverkar oss. Hukkataival har studerat på Konstindustriella läroverket i Helsingfors och på programmet för konst och kommunikation på yrkeshögskolan Tampereen ammattikorkeakoulu. Hennes verk har visats på utställningar och festivaler i Finland och utomlands. Sedan år 1990 har Hukkataival främst gjort performancekonst. Sedan 2002 har hon även jobbat med video och från och med 2011 med fotografi. Hukkataival beviljades statspriset i bildkonst år 2004.
www.hukkataival.weebly.com, www.hukkataival.fi

Utställningen har fått stöd av Centret för konstfrämjande.

 

Helinä Hukkataival
Barbie och jag
Hippolyte Studio
27.11.2020–31.1.2021
Öppet: tis-fre 12-17, lö-sö 12-16

foto: Helinä Hukkataival, Ornamenttipeitto, 2018
foton från utställningen: Milla Talassalo