Ilan Manouach Shapereader 3.–19.11.2017

Fotogalleri Hippolyte

I november visar Hippolyte utställningen Shapereader, som består av experimentella, taktila serier av Ilan Manouach. Detta skapar en fortsättning på samarbetet mellan Fotogalleri Hippolyte och Saari gård. Ilan Manouach arbetade på Saari gård år 2013.

Shapereader, som utvecklats av Ilan Manouach, är en repertoar av former som förvandlar bilder och betydelser till taktila former som betraktaren kan vidröra. Genom detta konstruerade språk får verkens läsare möjlighet att nå, uppleva och njuta av visuella berättelser trots nedsatt eller ingen syn. Utformad av plattor som kan vidröras och upptäckas med fingertopparna, består Shapereader av ett ökande antal taktila ideogram, eller taktigram, som erbjuder motsvarigheter till alla delar av en berättelse.

Den första berättelsen som framställts med Shapereader är Arctic Circle, som publicerades år 2014 med medel från Konestiftelsen. På över 57 sidor, eller plattor, berättar Arctic Circle historien om två klimatologer på Nordpolen. Det här förverkligas genom Shapereaders taktigram, som kan symbolisera karaktärer, saker, handlingar, känslor och sinnesintryck. Formerna kan förmedla grundläggande känslor som glädje och rädsla, eller mera komplicerade och ambivalenta tillstånd såsom samvetskval och oro. Genom intensitet och placeringen av formerna möjliggörs en icke-visuell skildring av protagonistens inre tillstånd. För att kunna följa berättelsen måste läsaren först bekant sig med kommunikationsbräden som innehåller ett lexikon av former som används i Shapereader.

Utställningen innehåller både en presentation av språket, som utvecklats av Ilan Manouach genom kommunikationsbrädena och utdrag ur berättelsen Arctic Circle. Utöver detta får vi se en fortsättning på Manouachs arbete i form av teblock utsmyckade med Shapereaders taktila språk. Det här verket anspelar på det uråldriga sättet att förvara och transportera te genom att pressa ihop teet till block, som också bar information om innehållet. Sedermera användes teblock också som valuta. Här används teet till ett nytt sätt att förmedla information.

Ilan Manouachs verk är både intressanta och angenäma, samtidigt som utställningen lyfter fram frågan om konstens tillgänglighet för alla slags publiker. Som ett taktilt redskap för att förmedla berättelser, erbjuder Shapereader inte bara en marginell konstform – serier – åt en marginell publik inom visuell konst – synskadade – utan ger alla en möjlighet att fördjupa sig i de taktila berättelsernas värld. I samband med utställningen ordnar Hippolyte workshops för en bred publik och uppmuntrar till diskussioner kring ämnen som relaterar till verket.

Information om tillgänglighet

 

Ilan Manouach (f. 1980, Aten) är en multidisciplinär konstnär som verkar i Aten i Grekland. Han tog magisterexamen år 2017 vid the Dutch Art Institute i Arnhem i Nederländerna och arbetar för tillfället med sin doktorsavhandling på Högskolan för konst, design och arkitektur vid Aalto-universitetet i Esbo, Finland.

Ilan Manouach arbetar främst med experimentella och konceptuella serier. Sedan år 2003 har han publicerat mer än ett dussin verk i bokform och har kuraterat fyra antologier som samlar bidrag från konstnärer, kritiker, jurister och olika yrkesutövare inom bokindustrin. Utöver arbetet som seriekonstnär är han också förläggare, musiker, kompositör och artist.

Ilan Manouach arbetade på Saari gård år 2013 då han utvecklade Shapereader. Konestiftelsen finansierade utgivningen av Arctic Circle år 2014. Sedan dess har Shapereader ställts ut runtom i världen, bl.a. i Belgien, Brasilien, Danmark, Frankrike, Grekland, Israel, Serbien, Spanien, Schweiz, Förenade Arabemiraterna och USA. Senast visades den på bokmässan i Frankfurt, Tyskland år 2017.

Läs mera om Ilan Manouach och Shapereader. Bekanta dig med Saari gård.

 

3.–19.11.2017
Ilan Manouach
Shapereader

Fotogalleri Hippolyte & Hippolyte Studio
Georgsgatan 8–10, innergård, 00120 Helsingfors
+358 9 612 3344, www.hippolyte.fi
Ti–fre 12–17, lö–sö 12–16

bild: Imagen MAS