5.–28.2.2016 Maija Annikki Savolainen, Ljusets substans och Fuchsia gotenborg

Fotogalleri Hippolyte

landscape_drifting_clouds

Maija Annikki Savolainens utställning på Fotogalleri Hippolyte presenterar solljusets egenskaper och deras förhållande till fotografin. Helheten av verk innehåller fotografier och ett växtfysiologiskt testarrangemang där plantor av bloddroppe (Fuchsia gotenborg) under utställningstiden utsätts för tre olika slags ljus.

Maija Annikki Savolainen är intresserad av fotografering som definieras av solljuset. Ur hennes verk uppstår frågan om det finns något sådant som ljusets språk och hur detta kan återges i fotografiet. ”Jag fotograferar porträtt, stilleben och landskap. När jag fotograferar strävar jag efter det ögonblick då solljuset blir en aktiv del i bilden. Syftet med mina bilder är att förkroppsliga ljuset på ett så specifikt sätt att det egentliga objektet på bilden blir sekundärt och ljusets väsen blir huvudsaken.”

Savolainen använder sig ofta av vitt papper i sina bilder, för att visa ljusets plats. Med hjälp av pappret kan ljuset lösgöras från omgivningen på samma vis som kameran avgränsar stillbilden från tidens ström. Isolerandet av ljuset ger henne möjlighet att undersöka det noggrannare. Ljuset förändras varje stund och det vita pappret fungerar som en konstant mot vilken förändringen kan iakttas. ”Med hjälp av pappret kan jag också bearbeta ljuset, som om det var ett ämne som går att vidröra. Med hjälp av det kan jag i bildytan forma samma mönster av ljus och skugga som långsamt svävande moln tecknar i ett kuperat fältlandskap en klar tidig vårdag.”

Växtinstallationen, som visas tillsammans med fotokonstverken, presenterar ljusets påverkan på ett levande föremål. Solljusets mängd och kvalitet definierar växtens form och färg på samma sätt som ljuset definierar hur saker blir synliga i fotografiet. Odlingsproverna demonstrerar ljusets olika våglängders påverkan på bloddroppsplantornas tillväxt. Under en workshop som ordnas sista dagen av utställningen (sö 28.2 kl. 12-16) får publiken chans att kontrollera provresultaten under ledning av forskare från Helsingfors universitet. På workshopen fotograferar vi med infrarödkamera och mäter växtvävnadens antocyaninhalter.

Maija Annikki Savolainen (f.1980) är en Helsingforsbaserad bildkonstnär. Savolainen tog magisterexamen på utbildningsprogrammet för fotokonst vid Aalto-universitetet år 2014. Från tidigare har hon kandidatexamen i naturvetenskaper från Åbo universitets utbildningsprogram för biologi. Vid sidan av fotografiet arbetar Maija Annikki Savolainen med installationer och platsspecifika verk. Solljuset har redan länge varit ett centralt tema i hennes arbete. Vid sidan av sin egna konstnärliga verksamhet är hon även medlem och grundare av Maanantai-kollektivet.

Savolainens verk har tidigare visats bl.a. på Finlandsinstitutet i Paris, Galleri Fagerstedt i Stockholm, Alte Markthalle i Basel, Uppsala konstmuseum, Bildkonstveckan i Mänttä samt på Finlands fotografiska museum i Helsingfors. På Fotogalleri Hippolyte hade Savolainen separatutställning senast år 2012. Maija Annikki Savolainens förslag vann bokpriset Nordic Dummy Award 2013 och Kehrer Verlag gav ut verket When the Sense of Belonging is Bound to a System of Movement år 2014. Savolainen var även nominerad i tävlingen Fotofinlandia år 2014.

Utställningen har fått stöd av:
Alfred Kordelinin säätiö, Valoya Oy, Huiskula Oy

 

Diskussion ons 10.2.2016 kl. 18: Light in science, art and image
Maija Annikki Savolainen, Pedro Aphalo & Tarja Pitkänen-Walter
(diskussion på engelska)

Workshop sön 28.2. kl. 12–16: Valo ja kasvu
Titta Kotilainen, Sari Siipola och Maija Annikki Savolainen
(workshop på finska eller engelska)

 

5.–28.2.2016
MAIJA ANNIKKI SAVOLAINEN
Ljusets substans och Fuchsia gotenborg

FOTOGALLERI HIPPOLYTE
Georgsgatan 8–10 innergård, 00120 Helsingfors
+358 9 612 3344, www.hippolyte.fi
Ti–fre 12–17, lö–sö 12–16

(bild: Maija Annikki Savolainen, Drifting clouds, 2015)