25.11–18.12.2016
MARJAANA KELLA: SUPERSUPERILLUSION
Ted Serios förunderliga värld
Medverkande Ted Serios, Jule Eisenbud, Rebecca Baron

coll23_11-1_0756

I årets sista utställning på Hippolyte behandlas en av de mest centrala frågorna inom fotografin – relationen mellan bilden och det sanna. Superillusion baseras på berättelser och dokument om Ted Serios, som blev känd i 1960-talets USA då man trodde att han kunde skapa fotografier bara genom tankekraft. Denna vilda och karismatiska vagabonds speciella förmåga undersöktes flitigt, men ifrågasattes också och han anklagades för bedrägeri.

Doktor Jule Eisenbud tog Ted under sina vingar. Eisenbud var intresserad av freudiansk psykoanalys och parapsykologi och han ägnade sitt liv åt att undersöka Serios förmåga. Jule Eisenbuds samling av Ted Serios exponerade bilder finns i Marylands Universitet och därifrån kommer bilderna som använts i utställningen. Med i utställningen är också ett avsnitt ur Rebecca Barons kortfilm Detour de Force, som också grundar sig på arkivmaterial om Serios.

Utställningen, som utnyttjar dokumentärt material, för betraktaren till bildens inre scen. Den tar inte ställning till sanningshalten i Ted Serios förmåga, utan ramen för hans berättelse visar sig som en allegori för hur verkligheten vi upplever med våra ögon i varje stund egentligen byggs upp av de tolkningar vi gör i vårt medvetande. I fotografiet, förevigad som orörlig, visar sig sanningen alltid för oss på ett specifikt sätt. I bilderna exponerade av Ted ställs förhållandet mellan det sanna och bilden i ett nytt ljus.

Marjaana Kella (f. 1961) är bildkonstnär, forskare och lärare. Hennes konstnärliga produktion länkar till fotografiets ontologiska särdrag och dess förmåga att synliggöra världens visualitet. Marjaana Kella är en av de internationellt mest kända finländska konstnärerna, vars verk visats på många nationella och internationella separat- och grupputställningar. Kella tilldelades statspriset för fotokonst år 2003. Hennes avhandling Käännöksiä – maisema, kasvot ja esittäminen valokuvassa (Översättningar – landskap, ansikte och presentation i fotografiet) granskades vid avdelningen för media på Aalto-universitetet år 2014. Marjaana Kella fungerar som vice dekan och professor i fotokonst på Konstuniversitetets Bildkonstakademi.

Bild: Ted Serios

25.11–18.12.2016
Marjaana Kella
SUPERILLUSION
Ted Serios förunderliga värld
Medverkande Ted Serios, Jule Eisenbud, Rebecca Baron

Fotogalleri Hippolyte & Hippolyte Studio
Georgsgatan 8–10, innergård, 00120 Helsingfors, +358 9 612 3344, www.hippolyte.fi
Ti–fre 12–17, lö–sö 12–16 (Stängt 6.12)

Tack:
Finska Kulturfonden, Alfred Kordelins stiftelse
Chief Curator and Affiliate Associate Professor of Art, Thomas Beck & Jule Eisenbud collection, University of Maryland, Baltimore County
Rebecca Baron

 

skr_vihrea_1kordelin_rgb