Vieno Motors/ Rapia&Valkonen Anteckningar om världens tillstånd 5.–28.3.2021

Hippolyte Studio

Vi är på resa vid Varangerfjorden i Nordnorge. Vi kör längs fjordens vindlande strandväg. Vi söker en viss typ av strand. Något färggrant syns, vi stannar. På grund av vinden går vi framåtlutade till stranden. Havsströmmarna har slängt upp enorma bitar med skräp på stranden. Tjocka plastrep, bänkskivor av rostfritt stål, rullskridskor, plastflaskor, och hela stranden är full av torkade, ihopslingrade alger som kommit gud vet varifrån. Vi förundrar oss över synen, det är något det! Vi fyller bilen med skräp från Ishavet, med anteckningar om världens tillstånd och kör söderut, tills vi igen möts av havet. Tidigare hade vi inte tittat riktigt så nära. Vi fortsatte att göra anteckningar vid vår hemstrand, och tillsammans med bekanta barn och unga började vi fotografera.


Kati Rapias och Ilona Valkoinens samarbete, Anteckningar om världens tillstånd, som förverkligats av barnen och ungdomarna på fotografierna, är en bildserie om den globala konsumtionskulturens uttryck och om dem som upplever den. På de svartvita porträtten poserar unga människor med hattar och kläder gjorda av skräp och växter – material de själv samlat från havsstränder. Bredvid dem, i färgbilder, glöder skräpen som använts i porträtten i naturlig storlek. De är verkliga dokument: prov på och konkreta anteckningar om vilken slags kombination av levande natur och och skräp den generation som uppträder på bilderna har fått ärva av sina föregångare.

Ungdomarna på bilderna har själva samlat materialet till sina accessoarer och deltagit i det performativa skapande av dem och samtidigt har de bidragit till att rengöra Östersjöns stränder i Vieno Motors(*) anda. De resulterande “sopkronorna” manifesterar den makt människan utövar i sin miljö, samt tidigare generationers självrättfärdighet när det kommer till att förstöra miljön, utan hänsyn till att vår existens är fullständigt beroende av andra organismer i världen. Växt- och skräpartefakten är tunga att bära, men samtidigt hålls de upp med en värdighet som ger bilderna den aura av lång exponering som är bekant från gamla porträtt, och påminner om fotohistoriskt material. Vi ser på de nu levande barnen och på soporna som fiktiva etnologer ur en fjärran och okänd framtid.

Östersjön, möjligtvis världens mest förorenade hav, står i förbindelse med Ishavet och därigenom med alla andra hav och stränder i världen. Skräpen i världshaven finns även här – speciellt här, i vårt ovanligt grunda hav. Kati Rapia och Ilona Valkoinen fortsätter att samla anteckningar och att fotografera med lokala ungdomar vid alla Östersjöns stränder, och ställer ut fotografierna på orter längs med kusten i Finland.

(*) Vieno Motors kan beskrivas som ett impro-band med varierande medlemmar, men istället för musik är det visuellt arbetande konstnärers arbete som är i rampljuset. Vieno Motors gör anarkofloristiska uppvisningar där konstnärer inför publik kombinerar blommor, växter och andra upphittade föremål. I uppträdandena och installationerna kombinerar olika konstnärer fördomsfritt växter med människor och föremål. Installationerna lyfter inte bara fram observationer av nuet utan kommer även med olika futuristiska förslag. Förutom på konstscenen arbetar Vieno Motors även inom referensramen för streetmode och urban odlingskultur.

Bildkonstnären Kati Rapia är känd för sina serier, collage och fotografier, som hon visat på utställningar, i böcker och på evenemang. 2018 fick Rapia statspriset i seriekonst efter att hon publicerat boken Pyrstötähti ja maailmanlopun meininki. Inom Vieno Motors är Rapia en långvarig och flitigt anlitad medarbetare som flexibelt har bytt roll: förutom att delta som konstnär har hon även fotograferat Vieno Motors uppvisningar från början verksamheten. www.katirapia.com

Ilona Valkonen är bildkonstnär som parallellt med sitt måleri sedan 2014  har förverkligat och producerat Vieno Motors-uppvisningar. Förutom att agera primus motor för Vieno Motors har hon även deltagit som en av de uppträdande konstnärerna. Som en metodutvidgning orsakad av coronatiden regisserade Valkonen på distans uppvisningen Vieno Motors: Delayed Harvest i Kristianstad i Norge. Uppvisningen förverkligades av lokala konstnärer och Valkonen deltog i den tre dagar långa performansen från sitt vardagsrum med sin bärbara dator som sin cyborgkropp. www.ilonavalkonen.com

Kati Rapias arbete har fått understöd av Centret för konstfrämjande. Ilona Valkonens arbete har fått understöd av Svenska Kulturfondet.


Vieno Motors / Rapia&Valkonen
Anteckningar om världens tillstånd

Hippolyte Studio
5.3.–28.3.2021
Öppet: tis-fre 12-17, lö-sö 12-16

foto: Vieno Motors/Rapia&Valkonen, Helka wearing Note 2, 2021
installationsbilder: Milla Talassalo