Sanna Sarva ReseBilder 30.10.–22.11.2020

Hippolyte Studio

Sanna Sarvas utställning ReseBilder för åskådaren till italienska kyrkogårdar byggda efter andra världskriget. Fotografierna på dessa arkitektoniskt imponerande och geometriska nekropoler lyfter fram frågor kring stadsplanering, krigets skugga, melankoli och sorgens kulturer.

För helheten ReseBilder, som visas i Hippolyte Studio, fotograferade Sarva italienska begravningsplatsers utbyggnader under flera års tid. Av särskilt intresse för Sarva är den postmoderna begravningsplats i Modena som Aldo Rossi designade på 1970-talet samt den brutalistiska kyrkogården i Jesi som Leonardo Ricci utformade på 1980-talet. Deras arkitektur ger uttryck för det traditionella samtidigt som de söker efter något radikalt nytt. Kyrkogårdarnas storlek uppfyllde på sin tid de behov det postindustriella samhällets snabba urbaniseringskrav, samt strävade efter att stärka samhällen vars närhistoria har präglats av stora förluster.

Kyrkogårdarna i utkanten av städerna föddes i Europa i slutet av 1700-talet på grund av urbanisering och hygienkrav. Detta möjliggjorde även en övergripande planering av kyrkogårdar. En av de ledande tankarna var att förädla skräcken och rädslan för döden – som hörde till den sublima sfären – till melankoli. På kyrkogårdar i Jesi och Modena skräckens och dödens oförutsägbarhet inte bara vika för melankolin, utan de identifieras tillsammans med den. För Sarva blev resorna till dessa imponerande kyrkogårdar, som arkitektoniskt till och med snuddar vid heroiska, maskulina eller socialistiska ideal, en upplevelse som präglades av en omprövning av vår närhistoria samt av igenkännandet av krigets trauman.

Tiden är den moderna människans problem, det individuella jagets problem: genom födelse och död är individen i tidens makt. Kollektivet är däremot odödligt. Platsen kan erbjuda ett sätt att övervinna känslan av att ständigt befinna sig i tidens ström.
– Yi-Fu Tuan

Bildkonstnärern Sanna Sarva bor och arbetar i Esbo. I sitt konstnärliga skapande behandlar hon bl.a. utanförskap och dödens kultur. Sarva har deltagit i flera utställningar i Finland och utomlands, bl.a. Baltic Biennale på Galleria Boreay, Ryssland (2012), Viides suomalaisen valokuvataiteen kolmivuotisnäyttely (”Den femte treårsutställningen för finsk fotokonst”) på Salo konstmuseum (2006) och Manifesta 3 på Gallery of Fine Arts, Slovenia (2000), samt hållit soloutställningar i Finland och de nordiska länderna bl.a. på Galleria Augusta, Helsingfors (2016), Galleria Paletten, Göteborg, Sverige (2002), Galleria Sculptor, Helsingfors, (2001). Sarva utexaminerades till magister i bildkonst från Bildkonstakademin 1998 och magister i konst från Aalto-universitetet år 2013. Förutom det har hon studerat konst på Slade School of Fine Art i London åren 1992–1993.

Fotoserien och konstnärens arbete har understötts av Finska Kulturfonden.

_____
* i verket Liisa Lindgren, Memoria – gravgårdar, skulpturkonst och minneskultur, Svenska litteratursällskapet i Finland, 2009

 

Sanna Sarva
ReseBilder
Hippolyte Studio
30.10.–22.11.2020
Öppet: tis-fre 12-17, lö-sö 12-16

foto: Sanna Sarva, från serien ReseBilder
foton från utställningen: Milla Talassalo