30.6–29.7.2016 Sari Palosaari: Attach, Expand, Collapse

Kutsu_Palosaari

Sari Palosaaris utställning består av två installationer. Båda skapar nya situationer inuti utställningen, men berör samtidigt fenomen som påverkar den uppbyggda omgivningen och därmed våra vardagliga aktiviteter. Verken har inspirerats av nya byggmaterial som ändrar uppfattningen om rum och tid i vår levnadsmiljö.

Palosaaris verk It´s A Silent Agent Doing Its Thing drar nytta av ljudlöst spräckmedel som utvecklats för att spräcka klippor och betong i stadsmiljö utan ljud och skakningar. Tidpunkten för stenarnas klyvning kan inte förutspås, eftersom den orsakas av det tryck som skapas då den så kallade snigeldynamiten utvidgas. När den ljudlösa tekniken som inte stör omgivningen effektiverar tidsanvändningen på en byggarbetsplats fungerar den i konstverket istället tvärtemot. Verkets tid anpassas inte till galleriets öppettider och betraktarens tidtabell. Till installationen hör en ljudupptagning inspelad i studiomiljö, på vilken stenens klyvning lagrats.

Verket Building Images utökar arkitekturen i Hippolytes utställningsutrymme med en konstruktion av glasväggar där det uppstår spår av mänskliga gester och aktiviteter. Glasväggar, som blir allt vanligare, lyfter fram frågor kring presentation, gömmande och seende så att de på ett nytt sätt påträffas i vardagen. Det dagliga livet måste anpassas till det genomskinliga rummets ömsesidiga blickar. ”Jag fascineras av avsiktliga och oavsiktliga kroppsliga handlingar, som relaterar till beboendet av arkitektoniska rum. Genomskinliga rum utmanar vår kroppslighet då vårt dagliga liv i denna omgivning placeras i ett mellanläge mellan den privata och den offentliga sfären.”, konstaterar Sari Palosaari.

Bildkonstnären Sari Palosaari bor och arbetar i Helsingfors. Hennes arbeten har visats på gallerier, museer och filmfestivaler i Finland och utomlands, bl.a. i Norje, Tyskland, USA, Ryssland och Sydkorea. Hennes senaste separatutställning Visibility sågs på Sinne i Helsingfors år 2014. Samma år vann hon tävlingen för offentlig konst till Akademiska sjukhuset i Uppsala och hennes verk för platsen färdigställs sommaren 2018. Efter Hippolyte klyvs stenarna i Stockholm i november när It´s A Silent Agent Doing Its Thing reser till Finlandsinstitutet i Stockholms vinterträdgård.

 

EVENEMANG onsdag 6.7.2016 fr.o.m. 17:30
Stenen klyvs i galleriet – It’s A Silent Agent Doing Its Thing
I början av evenemanget hör vi konstnären Sari Palosaaris presentation av utställningen Attach, Expand, Collapse och en inspelning av de ljud som stenen producerar. Efter detta koncentrerar vi oss på att följa stenens klyvning. Den exakta tidpunkten för klyvningen kan inte uppges och vi hoppas därför att publiken kan stanna vid stenen så länge det behövs. Vi bjuder på dryck och något smått tilltugg. De 15 första anmälda får plats.

 

30.6–29.7.2016
SARI PALOSAARI
Attach, Expand, Collapse

FOTOGALLERI HIPPOLYTE
Georgsgatan 8–10 innergård, 00120 Helsingfors
+358 9 612 3344, www.hippolyte.fi
Mån–fre 12–17, lö–sö stängt