2.–25.10.2015 Tärähtäneet ämmät, DYSTOPI/UTOPI

Fotogalleri Hippolyte

DystopiaUtopia

Dystopi/Utopi är konstnärsduon Tärähtäneet ämmäts (”Rubbade kärringar”: Katriina Haikala & Vilma Metteri, FI) och fotografen Gabriel Mellans (USA) gemensamma konstprojekt. Projektet som bygger på fotografi och scenarioarbete genomfördes med stöd från Kones Stiftelse på Saari gård i Virmo 2013 och 2014. För närvarande fortsätter projektet i huvudstadsregionen fram till oktober 2015 med finansiering från projektet Stormvind.

Utställningen Dystopi/Utopi på fotogalleri Hippolyte består dels av triptykporträtt av unga som medverkat i projektet, dels av fotografier som dokumenterar projektets förlopp. En viktig del av utställningen är också workshoparna där inbjudna grupper behandlar teman kring dystopi och utopi samt framtidsdrömmar och hur man sätter mål i livet. I samband med utställningen ordnas lördagen den 17 oktober också ett seminarium om samfundskonst, ”Konstnärerna som förändringsfaktorer i grupper och samhällen”. Talare på seminariet som går på finska är förutom Tärähtäneet ämmät åtminstone Pia Bartsch, Tellervo Kalleinen ja Oliver Kochta-Kalleinen, Jani Leinonen, Jari Tamminen samt Henri Terho.

Konstprojektet Dystopi/Utopi genomförs i samarbete med utslagningshotade unga i åldern 12–17 år. Med fotografiska medel har de tillsammans med konstnärerna synliggjort sina egna framtidsutsikter via begreppsparet dystopi-utopi. I projektets workshopar dryftade de sin framtid och valde ut platser som representerar envars dystopiska respektive utopiska framtidsvision. Sedan fotograferade de varandra i dessa miljöer. På sina fotograferingsresor besökte de bland annat en hippiekommun, en byggnadsarbetsplats och även Kakola fängelse. Den dystopiska bilden, den utopiska bilden och bilden av nuläget bildar tillsammans en triptyk. I projektet blev de unga tvungna att besvara fundamentala frågor: Hur kan jag hindra min dystopiska framtidsvision från att besannas, hur kan jag uppnå min utopi?

”Det är viktigt att göra abstrakta ting konkreta. Vi bör försöka synliggöra det som är osynligt idag men som lurar bakom hörnet som en bild. Den som dryftar sin framtid och förmår bedöma sin egen potential har lättare för att fatta beslut i svåra situationer. I bästa fall kan konsten synliggöra våra rädslor, våra glädjeämnen, våra förhoppningar, våra känslor”, konstaterar Katriina Haikala om arbetet med de unga. ”Syftet med projektet är dels att lära de unga att drömma om framtiden och vara aktiva och autonoma aktörer i sitt eget liv, dels också att visa att ett fungerande kollektiv kan utgöra en bärande kraft”, tillägger kollegan Vilma Metteri.

Utställningen Dystopi/Utopi är ett led i det utställningssamarbete som Fotogalleri Hippolyte och Saari gård inledde 2013.


Tärähtäneet ämmät ARTIST TALK:

sön 4.10. kl. 12.30 (på finska, vid behov också på engelska)
sön 25.10. kl. 15 (på finska)

 

Konstnärsduon Tärähtäneet ämmät bildades av Katriina Haikala och Vilma Metteri 2007. Med sina provokativa projekt utmanar duon sociala normer och kulturella fenomen som begränsar individens möjligheter till självständig aktivitet. Tärähtäneet ämmät är särskilt intresserade av frågor kring skönhetsideal, kvinnlighet och jämställdhet. Utgångspunkten är att engagera och sporra publiken, såväl grupper och kollektiv som enskilda individer. Haikala och Metteri har genomfört många kollektiva konstprojekt och väckt uppmärksamhet med sina publikengagerande workshopar, performancer och interventioner.

De största kollektiva konstprojekt som Tärähtäneet ämmät genomfört de senaste åren är Get-InArt (2011–2013), Monokini 2.0 (2013–), Dystopi/Utopi (2013–) och Dresscode (2012–). Dessutom har duon designat den internationellt uppmärksammade underklädskollektionen Hairy Underwear som på ett humoristiskt sätt tar ställning till den västerländska kulturens skönhetsuppfattning. Verk av Tärähtäneet ämmät har visats i offentliga rum och på museer och gallerier i bl.a. Helsingfors, Stockholm, Oslo, Berlin, New York, Tokyo och Washington.

www.tarahtaneet.net
@tarahtaneet
#tarahtaneet

 

2–25.10.2015
TÄRÄHTÄNEET ÄMMÄT
Dystopi/Utopi

Fotogalleri Hippolyte
Georgsgatan 8–10, gården, 00120 Helsingfors
+358 9 612 33 44, info@hippolyte.fi
Öppet: ti–fr 12–17, lö–sö 12–16

(bild: Tärähtäneet ämmät & Gabriel Mellan, ur serien Dystopi/Utopi, 2014)