Tatu Heinämäki Grapher 9.7.–1.8.2021

Hippolyte Studio

Hur vi kommer ihåg och vad vi minns har permanent påverkats av fotografiets roll som bevarare och förmedlare av minnen. Det formar också hur vi ser världen. Fotografiet, med sina ändlösa förnybara former, verkar ofta fungera som en tidsmaskin och erbjuder oss tillträde till det förflutna genom bildens plana yta. Tatu Heinämäki är intresserad av denna funktion fotografiet har och hans verk Grapher framstår för betraktaren som ett spel där det är möjligt att röra sig i en bild och kliva in i ett minne. Då åskådaren rör sig i ett landskap byggt med hjälp av enskilda bilder av verkliga miljöer, kan hen se den av otaliga bitar data byggda miljön som en sammanhängande helhet. Omgivningen visar sig som ett fotografi, som i spelet sveper sig runt den som upplever det till en illusion som verkar mer verklig än dess tvådimensionalitet.

Verket som använder sig av en spelmotor fungerar lite som minnen ofta gör: helhetsbilden måste först sökas och grävas fram från minnenas djup. Genom att röra sig på skärmen i en bild som är skapad för att simulera tredimensionalitet möter åskådaren – eller spelaren – “lås” som friger delar av det fragmenterade landskapet och återställer det närmare den verkliga minnesbilden. Emellertid förblir ett imaginärt minnesgränssnitt hängande i utrymmet mellan det verkliga och det virtuella, där simulationer oundvikligen lever. Samma känsla av märklighet och alienation besvärar ofta också åskådaren, då hen ser på en bild långt efter fotograferingsögonblicket –  bilden och minnet motsvarar inte varandra och mer exakta data betyder inte ett mer genuint minne.

Tatu Heinämäkis verk använder sig av fotogrammetri, där tiotals, ofta till och med hundratals, bilder sammanställs till en tredimensionell modell som representerar det fotograferade objektet. Miljöerna som upplevs i verket består av data Heinämäki själv samlat in. Spelaren rör sig inuti verket med hjälp av ett tangentbord och fortsätter inuti det fram till önskad punkt, varifrån följande användare i sin tur kan fortsätta att utforska omgivningen.

Tatu Heinämäki är en mediakonstnär från Helsingfors, som för tillfället slutför sina studier i magisterprogrammet i fotografi på Aalto-universitetet. I sitt konstnärliga arbete är han intresserad av förhållandet mellan minnen och rymd samt av speldesign och de möjligheter nya medier har att erbjuda bildkonsten. Tatu Heinämäkis senaste separatutställningar har varit i Galleria Uusi Kipinä i Lahtis samt Galleria Rajatila i Tammerfors 2020.

www.tatuheinamaki.com

bild: still ur Grapher, 2021
installationsbilder: Aukusti Heinonen

 

Tatu Heinämäki
Grapher

Hippolyte Studio
9.4.–2.5.2021
Öppet: tis-fre 12-17, lö-sö 12-16

Tack: