Veli Granö Manifest 31.1.–23.2.2020

Fotogalleri Hippolyte

Veli Granös Manifest – en studie i politiskt färgat våld.

Vi lever i en historisk tid som präglas av osäkerhet. Omkring oss ser vi tecken på att tidsandan förändras. Konsensusbetonade samhällen förändras förvånansvärt snabbt och blir politiskt delade. När vardagliga saker politiseras vänder vänner ryggen åt varandra. En del har i vår tid noterat samband med 1920-talet i Europa, som präglades av samhällens splittring, nationalism och extremhögerns väg till en politisk kraft.

Granös utställning, i form av en installation, innehåller kirlianfotografier tillsammans med glas- och isskulpturer. Verken är en fortsättning på Granös sätt att röra sig i det intressanta gränslandet mellan dokumentärt och experimentellt uttryckssätt. De objekt som fotograferats för utställningen relaterar till det politiska våldets historia i Finland och föremålen har valts ut ur Centralkriminalpolisens kriminalmuseums samlingar.

För att skapa de fotografiska verken i utställningen har Granö använt den ovanliga, högeffektiva kirliankameran. Kirlianfotografierna klassificeras som högspänningsbilder och redan de första elektrografiska bilderna som den polska uppfinnaren Jakub Jodko-Narkiewicz (f. 1848) tog, lyfte fram den här teknikens möjligheter att fotografera ett fenomen som människoögat inte kan uppfatta. Fotograferingsmetoden, som fått namn efter det sovjetiska paret Semjon och Valentina Kirlian, gör att objektet som fotograferas syns som ett slags strålande mönster. Ett speciellt resultat uppnås då objektet som placeras på den fotografiska plåten utsätts för ett kraftigt elektriskt fält. Tekniken, som ibland kallas ”röntgen av själen”, sägs visa ”auran” hos både levande och livlösa objekt. Energiströmmar som finns i objektet syns på bildytan som skimrande virvlar och avslöjar kanske objektets ”själsliga tillstånd”. I verkligheten skapas det underliga skimret som följd av en koronaurladdning.

På samma vis som paret Kirlian använde metoden för att göra diagnoser på sjukhus i Sovjetunionen försöker Granö med kirlianbilderna avslöja något som döljer sig i de objekt han fotograferar. Kanske dyker det med hjälp av kirliantekniken upp något oförutsägbart ur föremålen och den osynliga verklighet som omger dem?

Veli Granö är en av de internationellt mest kända och mest uppskattade finländska samtidskonstnärerna. Han arbetar med fotografi, installation och film, och behandlar i sina verk ofta teman kring alternativa verkligheter. Manifest är en fortsättning på Granös tidigare produktion där han gett en röst åt olika sätt att se och uppleva. Granö är utbildad fotograf (konst- och designskolan Lahden muotoiluinstituutti i Lahtis, 1986). Han har undervisat i fotografi, installationskonst, experimentellt filmuttryck och visuell formgivning på ett flertal konstskolor, bl.a. högskolan för konst, design och arkitektur vid Aalto-universitetet och Bildkonstakademin vid Konstuniversitetet, där han även jobbade som professor i tid- och rumkonst åren 2011 och 2014-2017. Sedan år 1983 har hans verk ställts ut på separat- och grupputställningar, biennaler och festivaler i runtom i Finland, Europa och USA. www.veligrano.com

I media
Helsingin Sanomat
Ny tid
Kamera-lehti

 

Veli Granö
Manifest
Fotogalleri Hippolyte
31.1.–23.2.2020
Öppet: tis-fre 12-17, lö-sö 12-16

bild: Veli Granö, Isäni käsi. Hän oli syntynyt 1933, 2004/2020
bilder från utställningen: Milla Talassalo