Lena Séraphin & Andrea Meinin Bück 24.11.–17.12.2017

Hippolyte Studio

Lena Séraphins och Andrea Meinin Bücks installation i Hippolyte Studio tar ställning till arkivfotografiets förmåga att bevisföra en osammanhängande verklighet. Den ständigt ofullbordade installationen Don Quijote-komplexet blandar landskapsmotiv, personporträtt och arkivfotografier med krigs- och nationalsocialistiska motiv. Betraktaren kan begrunda ifall dagens främlingsfientlighet redan pyr i de av installationens bilder som tillhör Försvarsmaktens bildarkiv.

Lena Séraphin och Andrea Meinin Bück presenterar krigstida fotografier från Försvarsmaktens bildarkiv sida vid sida med Andera Meinin Bücks landskapsmotiv. Verken är placerade på en mönstertapet som är formgiven av Jonas Williamsson. Dess syfte är att lösgöra bilderna ur den fysiska verkligheten, rummet, och distrahera betraktandet.

Utställningen är ett ställningstagande där konstnärerna prövar möjligheter att visa krigsarkivbilder utan att upprätthålla makthegemoni. Arkivbildernas motiv varierar från officerares kaffestunder till frivilligbataljonens defilering, eldbevakare i ett träd och en räv som varit maskot i kriget. Andrea Meinin Bücks fotografier är å sin sida tagna nyligen i Kassel.

Utställningen frågar å ena sidan om vi kan se på fotografierna enbart som dokumentation av det förflutna, å andra sidan om vi på ett estetiskt plan kan uppskatta fotografier trots deras motbjudande motiv. Kan man visa en bild som ger uttryck för nationalsocialistiska värderingar utan att försköna motivet, och göra det utan att förorda tolkningar på vad bilden föreställer? Utställningen prövar huruvida det just i ett galleri är möjligt att skapa ett rum där betraktaren kan överväga delaktighet och medlöperi.

Fotografierna erbjuder möjligen också en inblick i den nutida främlingsfientlighetens början. Kaffestundens etikett och krigets maskotar lyfter fram individen som en del av värderingar och krigsinstitutioner, och berör även var och ens potential och roll i ondskan.

Lena Séraphin och Andrea Meinin Bück har bearbetat och återskapat installationer redan en längre tid. Installationen som visas på Hippolyte har presenterats i Helsingfors i olika varianter åren 2002 och 2011, i London 2013 och på Gävle konstcentrum år 2015.

En stadsvandring och ett samtal mellan konsthistoriker, doktorand Maija Koskinen, bildkonstnär Minna L. Henriksson och Lena Séraphin arrangeras på självständighetsdagen den 6 december 2017 klockan 13-15. Evenemanget på finska/engelska. Läs mera och anmäla här…

Lena Seraphin är en konstnär som bor och verkar i Helsingfors. Seraphin disputerade för doktorstitel på högskolan för konst, design och arkitektur vid Aalto-universitetet våren 2017. Seraphin använder som redskap allt från text, fotografier och arkivbilder till installationer och även rörlig bild. Hennes konstnärliga arbete fokuserar på presentation som en dramaturgisk händelse. Andrea Meinin Bück är en internationellt aktiv fotograf. Meinin Bück fungerade inom Vera Incessu Patuit Dea -stiftelsen åren 1996-2000. Hon fotograferade under den tiden det försvinnande europeiska kulturarvet och stötte på många kulturhistoriskt värdefulla objekt som var rivningshotade. Meinin Bücks brinnande intresse ledde senare till radikalisering och hon lever, som hon själv uttrycker det, ”under jorden”.

Tack: Alfred Kordelinin Säätiö, Centret för konstfrämjande

 

24.11–17.12.2017
Lena Séraphin, Andrea Meinin Bück & Don Quijote-komplexet

Hippolyte Studio
Georgsgatan 8–10 innergård, 00120 Helsingfors
Öpper: tis–fre 12–17, lör–sön 12–16

Bild: SA-kuva 108787
(Saksalainen yliluutnantti ja hänen kettunsa, joka on pennusta saakka ollut hänen patterinsa maskottina. Tytärsaari 1942.09.16. Kuvaaja sot.virk. Niilo Aarnio.)