Noora Geagea 3 GRUNDFÄRGER 27.10.–19.11.2023

Hippolyte Studio

Bildmaterialet som Geagea baserar sina verk på härstammar från konstnärens egna videor av när hon på 90-talet tävlade i rytmisk gymnastik. I sin utställning behandlar hon överpresterande, ohälsosamma maktrelationer mellan barn och vuxna, ofrivillighetens skadlighet och betydelsen av att själv ta plats. Bildmaterialet har bearbetats bland annat med sprayfärg. Bearbetandet berättar om det tryck som kommer utifrån av tränare, föreningar, förbund, stater eller föräldrar.

Fotoverken i Hippolyte Studio är självporträtt, men Geagea tänker egentligen inte på sig själv utan på gymnasten som en universell gestalt och arketyp i tävlingssamhället. Geagea strävar också efter att ifrågasätta toppidrottens glamour och myter. Gymnasten som figurerar i verken är omtöcknad och försöker för mycket, men är också en aktiv aktör som i sina uppträdanden skapar skönhet enligt bästa förmåga.

 

Noora Geagea är en bildkonstnär och historieberättare från Helsingfors. För närvarande arbetar hon med foto, video och teckning. Geagea har avlagt magisterexamen vid London College of Fashion. Hon har visat sina verk bland annat i Forum Box i Helsingfors, i Serlachiusmuseet Gösta, i galleriet Miettinen Collection i Berlin, på bildkonstveckorna i Mänttä, i Bremens konstmuseum, på utställningen Aesthetica Art Prize och nu senast i RIBOCA23, Rigabiennalens utställningskatalog. Geageas verk finns bland annat i Statens konstverkskommissions, Serlachius konstmuseums, Miettinen Collections och KEVA:s samlingar.

 

Utställningen stöds av Centret för konstfrämjande (Taike).

 


Noora Geagea
3 GRUNDFÄRGER

27.10.–19.11.2023
Hippolyte Studio

bild: Noora Geagea, Y, 2023